Home

Hvorfor har vi to likestilte skriftspråk i norge

Skoleaviser.n

Norsk - Språkråde

Skriftspråksituasjonen i Norge - 1STB Gruppe

De Kvifor Har Vi To Skriftspråk I Norge Fotosamling. Samling Kvifor Har Vi To Skriftspråk I Norge Gjennomgå kvifor har vi to skriftspråk i norge fotosamling- Du kan også være interessert i hvorfor har vi to skriftspråk i norge fra 2020 i tillegg til hvorfor har vi to skriftspråk i norge fagartikkel Hvorfor Har Vi To Likestilte Skriftspråk I Norge of Beckett Keery Read about Hvorfor Har Vi To Likestilte Skriftspråk I Norge stories or see Hvorfor Har Vi 2 Likestilte Skriftspråk I Norge [2020] and on Next Home Sale HVORFOR HAR VI TO SKRIFTSPRÅK I NORGE? Vel etter union med Danmark fra 1380 til 1814 tallet, Norge prøvde å fine egen typiske norsk. De fleste lært å skrive og å lese på Dansk. Grammatisk var på Dansk samtidig snakket ikke de floke Dansk med Dialekter

I dag har knapt 90 prosent av elevene valgt bokmål som hovedspråk og drøye 10 prosent som har valgt nynorsk. Alle elever lærer det andre språket i tillegg, men leser og skriver det i mindre omfang enn hovedspråket. Bakgrunnen er historisk. I 300 år var Norge en del av Danmark, og dansk var det offisielle skriftspråket i Norge Da Ivar Aasen gikk i gang med arbeidet om å lage et nytt norsk skriftspråk på 1800-tallet var han neppe klar over hvilke språklige stridigheter som ville oppstå senere og helt opp til vår tid. Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke klart å bli enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet - Kjempet for nynorsk - Laget et nytt skriftmål - Bygde på en samling av dialekter - Hoppet over byene Kjernen i den norske språkstriden Tiden fra 1900 fram til andre verdenskrig Kildeliste - Likestilte bokmål og nynorsk - Papirvedtak - Arne Garborg skrev på nynorsk, og sl I senere tid har begge skriftspråkene gjennomgått flere endringer, ettersom samfunnet har utviklet seg. Bare for å slå det fast så vil det altså si at vi i dag har to likestilte skriftspråk i Norge, som begge er videreutviklet fra talemålet og som dermed e Jeg må hele tiden spørre meg selv om hvorfor vi har to likestilte skriftspråk og om det egentlig er en fordel. Grunnen til at vi har to skriftspråk er at i en periode mistet Norge sitt orginale skriftspråk. Dette var etter svartedauen da alle skrivekyndige i norge døde. Deretter.

Bør vi ha to offisielle skriftspråk i Norge? Nynorsk Blogge

Norsk - En egen nasjon bør ha et eget språk - NDL

Grunnen til at vi har sidemål på skolen er fordi vi har to likestilte skriftspråk i norsk. For noen er nynorsk sidemål, og for andre er det bokmål som er sidemål - det kommer an på hva vi har som hovedmål der vi bor. I prinsippet skal alle i Norge kjenne til og forstå begge skriftspråkene Hadde ikke nynorsk vært obligatorisk for oss bokmålselever, hadde ingen giddet å lære det. Vi har to offisielle skriftspråk i Norge, som på papiret er likestilte. Vi kan ikke bare lære det ene fordi vi synes det andre er utfordrende. 15 prosent av folket har nynorsk som sitt hovedmål I Norge i dag har vi bare et språk, norsk, men vi har to skriftspråk. Disse skriftspråkene kaller vi Nynorsk og Bokmål. Bokmål er et skriftspråk som bygger på det danske språket, mens nynorsken derimot er et skriftspråk som bygger på de norske dialektene. Lenge har dette vært et aktuelt tema som har vært my

Også i Norge har vi to offisielle språk: norsk og samisk. Norsk er majoritetsspråket, og det har to likestilte skriftspråk: bokmål og nynorsk. Minoritetsspråk. Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. I Norge er det i dag registrert mellom 150 og 200 ulike minoritetsspråk Hvorfor har vi to norske skriftspråk? Spørsmål. Hjelp meg, har nynorsk innlevering. Svar på nynorsk om mulig no comments yet. Be the first to share what you think! View entire discussion ( 0 comments) More posts from the norge community. 2.4k. Posted by 5 days ago. Humor. Karmøy kommune slapp de herligste videoer. View Comments. Play. Denne filmen er en introduksjon til temaet om hvorfor vi har to likestilte norske skriftspråk i dag. Den gir kort informasjon om Knudsen og Aasen som personer, og hvilke tanker de hadde om det norske skriftspråket. Lengde 5:11 minutter Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll in Vi vet at kvinner i snitt lever lengre enn menn. Men de er sykere. I dag er seks av ti uføretrygdede kvinner. Det er ikke klart hvorfor det er en forskjell, men fire av ti kvinner har varig sykdom eller helseproblem, mot tre av ti menn. Kilder: SSB, Nav, bt.no, dn.no I denne teksten skal jeg argumentere for at vi skal ha både nynorsk og bokmål på skolen. I dag er det mange som har forskjellige meninger om nynorsken i Norge. Noen mener at det er viktig å lære, mens andre synes det er unyttig. I 1885 ble det vedtatt at nynorsk og bokmål skulle være likestilte skriftspråk - både i og utenfor skolen

Hvorfor Har Vi To Skriftspråk I Norge

 1. I tillegg til hundrevis av ulike dialekter har vi også to skriftspråk i Norge. Hvorfor det? I Norsktimen i dag skal vi lære mer om hvordan disse to språkene, bokmål og nynorsk, oppsto. Dere får også sjansen til å teste dere selv i nynorsk, for å se hvor godt dere forstår språket
 2. February 13, 2019 August 29, 2018 Uncategorized. 18. Sep 2012. Vi har to likestilte skriftsprk i Norge. Bde med hensyn til vr kulturelle arv og framtida m norske barn lre begge disse sprkene, mener Uansett om du liker eller ikke liker nynorsk,.
 3. Godt lærestoff til eventuell muntlig eksamen i norsk - Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge i dag? Camilla og Jovana i 3 Ida har laget denne flotte..
 4. Til slutt endte språkdebatten med at Norge fikk to egne skriftspråk; bokmål og nynorsk, og disse skulle være likestilte. I etterkant av denne innføringen kom de første bøkene på bokmål, og bokmålsbøkene ble deretter oversatt til nynorsk. Norges kamp for å få sitt eget skriftspråk lyktes
 5. Selv om vi nå har fått egne norske skriftspråk, har vi aldri fått noe offisielt landsdekkende standardtalespråk slik det finnes i mange andre land. 4.1. I Norge har vi omtrent like mange dialekter som det finnes steder. Din oppgave blir her å idémyldre sammen med klassen din, og tenke på ulike kjente personer i Norge, og finne ut.

To Skriftspråk I Norge

I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane.

I 2018 skulle man kanskje tro at vi alle var likestilte i Norge. Men det er vi ikke. Her er fem punkter som viser at det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner i det norske samfunnet For vi liker å tro at Norge er et av verdens mest likestilte land, og at kvinner og menn har kommet langt i arbeidet mot likestilling. På mange områder har vi også det. Kvinner inntok universitetene for flere år siden og sitter i ledende posisjoner i arbeidslivet I snart 120 år har me hatt to offisielle skriftspråk i Noreg, bokmål og nynorsk. Reint språkleg sett er det ikkje rett å kalle bokmål og nynorsk som to individuelle språk. Men på grunn av den historiske og kulturelle splittinga mellom by-språket og bygde-språket har dei to språknormalane blitt karakterisera som to ulike språk

I Norge har vi som kjent to likestilte skriftspråk, bokmål og nynorsk. Vi ser nå tydelige tegn på at nynorsk og bokmål nærmer seg hverandre når det gjelder skriftspråk, og den økende globaliseringen er sannsynligvis nor av grunnen til dette. Nynorsk er også blitt mer utvannet · Norge burde få et eget skriftspråk, med utgangspunkt i norsk talemål og i tidligere skrifttradisjon i Norge, det vil si norrønt. Nynorsk og Bokmål I dag har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Ordene bokmål og nynorsk ble godkjent som navn for de to skriftspråkene i 1929 Hvorfor har vi så stor valgfrihet i bokmålet? I forrige hundreår dominerte dansk som skriftspråk i Norge. ha fordelen av følelsesmessig nærhet og kort veg til skriftspråket. Med den valgfriheta vi har i norsk rettskriving i dag, får elever i alle landsdeler og sosiale lag den fordelen I Norge har vi to offisielle skriftspråk og en rekke valgfrie former i både bokmål og nynorsk. Skriv en resonnerende tekst der du greier ut om den språklige valgfriheten i norsk skriftspråk i dag og reflekterer over hvorfor vi har en slik frihet. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene

Rent historisk kunne vi hatt ett språk i Skandinavia. Torp henviser her til Kalmarunionen som ble oppløst i 1523. - Nå ville historien ta en annen vending. Det som er spesielt med norsk i dag, er at det består av to skriftspråk, nemlig bokmål og nynorsk. I Sverige og Danmark har de kun ett skriftspråk. Språk er politik Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia Harald Eia er ute med nytt program i serien «Sånn er Norge» på NRK - denne gangen om likestilling. På knappe 15 minutter forklarer han hvorfor vi i Norge er så likestilte sammenliknet med andre land. Men selv om likestillingen har kommet langt i Norge, gjenstår fortsatt viktige utfordringer Meget relevant som bakgrunn for dette temaet i skolen. Den tar for seg viktige hendelser og har med mye bra faktainformasjon. Viser til relevant læreplanmål: Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftsspråk i Norge, og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag. I Norge har vi en spesiell språksituasjon i den forstand at vi har to offisielle skriftspråk. For å forstå hvorfor det er slik, må vi gå tilbake i historien: Som nevnt ovenfor, var det lenge slik at nordmenn snakket norske dialekter og skrev dansk. Det norske skriftspråket hadde jo «dødd» på 1300-tallet

Dialektlandet Norge. Hvorfor har vi så mange dialekter i Norge? Og hvorfor kan selv en finansminister si itte? Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter i Norge Norge er et rikt land! På den ene side har vi fisk, olje og vannkraft, men det som virkelig gjør Norge til Norge, den virkelige rikdommen, er vår historie, vår kulturarv og ikke minst vårt språk. Vi har utrolig mange fine dialekter, og siden 1885, har vi hatt to likestilte skriftspråk. Bokmålet var en videreutviklin I vikingtida snakka vi norrønt. Det var eit språk som ein tala på Island, Færøyane og i Noreg. Det var både eit talemål og eit skriftspråk. Svartedauden Så kom svartedauden til Noreg på 1300-talet og utsletta over halvparten av befolkninga. Dei lærde, altså dei som kunne skrivekunsten, døde. Dette var munkar, nonner og prestar I de aller fleste land handler språkhistorie først og fremst om landets skriftspråk. I annerledeslandet Norge handler språkhistorien vår mest om talemålet. Utenlands drives det språkhistorisk forskning på det som er nasjonens eget bibelspråk eller nasjonens skjønnlitterære skriftspråk. Slikt har norske språkforskere knapt brydd seg om - Nynorsken er for vanskelig for oss, hvorfor skal vi måtte slite med den? spør lederen i Hedmark Frp, Johan Aas

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

 1. forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig hvorfor vi stadig trenger nye Kjenne til begrepet språkfamilie Kunne forklare hvorfor vi har to skriftspråk i Norge og kjenne til utviklingen av dem slik vi kjenner dem i dag
 2. Vi jobber med følelser. Bok-rapport og forfatteroppgave. Språkhistorie. Jeg er noe helt spesielt - Glenne regionale senter for autisme. TRAS- Tidlig registrering av språkutvikling. PRM 02 2014 Markomeannus festivalplaner i 2014.pdf. NORSK-AMHARISK ORDBOK.indb. Skriftlig_muntlig oppg_ NO uke 38_40
 3. oritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De
 4. Norge er blitt kåret til verdens mest likestilte land. Hvordan er vi blitt så likestilte og hvorfor er mange mot Norges form for likestilling
 5. nelig uttale frem til 1920 i mange dialekter. Men t-en vil forsvinne fra huset, det, språket,bryggeriet,geværet osv

Kjønnslikestilling i Norge

 1. nynorsk, og språkprofessor Finn Erik Vinje var i harnisk. 120 år etter at vi fikk to likestilte skriftspråk her i landet, og 60 år etter at Stortinget for første og siste gang formulerte regler for uttale (den nye tellemetoden), var debatten om hvorvidt man faktisk skulle kunn
 2. Vi har ein offisiell Den seier at «Det overordna målet for språkpolitikken byggjer på den erkjenninga at norsk er kløyvd i to skriftspråk. Desse er formelt likestilte, Hvorfor ser du.
 3. Det har ikke alltid vært likestilling i Norge og det er fortsatt en vei igjen, før vi er helt likestilte. Likevel er Norge et av verdens mest likestilte land, men kvinner i Norge har måttet kjempe for rettighetene sine
 4. likestilte norske skriftspråk og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag - kjenne til viktige språkpersoner som f.eks. Ivar Aasen og Knud Knudsen - kjenne til at vi har to målformer i Norge - ha noe kunnskap om norsk språkhistorie - forstå hvorfor vi har to sidestilte målforme
 5. Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated

Hvorfor har vi egentlig nynorsk? Norsk: Bokmål prosentandel med nynorsk i grunnskolen Tilleggsliste Bokmål - Nynorsk ordliste. Fra urnordisk til to offisielle skriftspråk: Nynorsk Bokmål Ålesund blir landets Klikk på koden! Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned. Opprinnerlser, språk debatt. I Norge har vi hatt to skriftspråk, tre hvis du regner med samisk. Samisk er ikke egentlig et skriftspråk, men hvorfor har vi to, det er fordi Norge hadde vært tatt til fange av Danmark i ca. 300 år. Etter det fikk Sverige, Norge i gave av Danmark. Men i 1814 skjedde det noe so

Hvorfor har to vi likestilte skriftsprksvarianter norge, i ogspr. bilde Bilde En Språkpolitikk Basert På Fakta 31. okt 2017 Men . nesten alle Norge i velger bokml burde. bild Hvorfor skal ikke et likestilt land inkludere dem som verken er født eller føler seg som mann eller kvinne? Spør Ida Skjensvold i dette innlegget, som er en del av kronikkserien «25 under 25» 12. mai 1885 vedtok Stortinget at nynorsk og bokmål skal være likestilte målformer. Siden den gang har vi hatt en hissig språkdebatt i Norge: Bør folk få bruke det skriftspråket som er. Here are Nyköping Julmarknad 2017 Reference. Nyköping Julmarknad 2017 of Uriah Seabert Read about Nyköping Julmarknad 2017 reference or see related: Hvorfor Har Vi To Likestilte Skriftspråk I Norge plus Amivelo Hvorfor forventes det automatisk mindre av mennesker med en funksjonsnedsettelse? I mange tilfeller forventes det ikke at vi skal jobbe, studere eller ha et sosialt liv. Det virker nesten som at det kun forventes at funksjonshemmede skal sitte hjemme å se på at alle andre deltar i samfunnet og tar avgjørelser for dem

språk i Norge - Store norske leksiko

Norge er et av verdens mest likestilte land - men ikke når vi skal gifte oss EKTESKAP: Statistikken viser at åtte av ti kvinner tar mannens etternavn når man gifter seg Vi mener dette er utrolig dumt! En ting er og lære seg hvorfor vi har nynorsk som skriftspråk, eller hvorfor vi har bokmål. En annen ting er å skrive det. Først av alt mener vi dette kaster bort mye av ungsommstiden vår. Det vi ellers kunne ha brukt for å være med venner, ha fritidsaktiviteter eller lignende I Norge har vi to likestilte skriftspråk, bokmål og nynorsk. Så har vi også hundrevis av dialekter som er talespråk. Dialektene har vi helt fra norrøn tid. Jeg gjentar- skriftspråk og talemål. Vi snakker ikke bokmål og nynorsk- vi skriver bokmål og nynorsk. Bokmål er utviklet fra dansk, og nynorsk er et skriftspråk basert på norske. Hvorfor har vi ikke likelønn? Norge liker å framstå som verdens mest likestilte land. En slik framstilling må forutsette at likelønn ikke er en del av vurderingskriteriene

Duste grunnen til hvorfor vi har to skriftspråk. Posted on april 28, 2015 av norskfaghumor. For lenge siden da Norge skulle få seg et skrift språk. Vi hadde Dansk etter at vi var i union med dem. Vi hadde fått en egen grunnlov og nasjonalsang, men vi ville ha et eget skriftspråk Hvorfor har vi to offisielle skriftspråk, bokmål og nynorsk, i Norge i dag? Minimumsversjon. Da Norge kom ut av unionen med Danmark hadde vi dansk skriftspråk, ikke norsk, selv om ingen i Norge snakket med dansk uttale. Det store flertallet snakket ulike norske dialekter, og kunne så vidt lese og skrive KINKIG SITUASJON: Men når vi først har to likestilte skriftspråk i landet, må idealet være at enhver må lære å kommunisere godt på den målformen som hos dem er flettet sammen med tanken.

HJELP: Hvorfor har vi to skriftspråk? - Skole og

 1. Vi har i dag to offisielle språk i Norge, disse to språkene er norsk og samisk. Men de er allikevel likestilte, det vil si at man skal legge til rette for begge skriftspråksvariantene, Først på 1830-tallet begynte folk å lure på hvorfor vi brukte dansk som skriftspråk
 2. I dag har målformene nærmet seg hverandre gjennom rettskrivingsreformer. Til daglig er det få personer som snakker disse målformene. De fleste snakker dialekter. Dialektene i Norge står sterkere enn i mange land. Noen bruker også en blanding av dialekt og normalmål. Bokmål og nynorsk er likestilte etter loven
 3. Hvorfor kjenner vi deg for over 130 år siden som førte til at vi ble belemret med to «likestilte» skriftspråk her til Nordvestlandet. har ikke ansvar for innhold på eksterne.
 4. språket i Norge har blitt påvirket av historiske hendelser i eldre og nyere tid Forklare hvordan og hvorfor vi fikk to likestilte norske målformer Sentrale begreper: Indoeuropeisk Urnordisk Norrønt Mellomnorsk tid Hansaforbundet Dansketid Skriftspråk Ivar Aasen Knud Knudsen Fornorsking Samnor
 5. Men som du vet, har vi to offisielle målformer i Norge: Bokmål og nynorsk. Så hvordan ble nynorsken til? Jo, nå skal du høre: På 1800-tallet var bokmålet nesten identisk med dansk. Noen mente at fordi Norge var blitt en selvstendig nasjon, burde vi ha et språk som var basert på norske dialekter, ikke dansk skriftspråk
 6. To likestilte skriftspråk i Norge. Lånord. Ord i språket vårt som vi har hentet fra andre språk. Multietnolekt. Når talere med ulik språklig bakgrunn lager sitt eget eget språk. Kebabnorsk. En multietnolekt som finnes i Norge. Mange talere bor i Oslo øst. Dialekt

Video: Kvifor Har Vi To Skriftspråk I Norge - lacompagnie

Hvorfor Har Vi To Likestilte Skriftspråk I Norge

Språkhistorie er historien til hvorfor vi har de skriftspråkene vi har her i Norge. Det begynte når Norge ble en selvstendig stat, og ikke var i union med Danmark lengre. Da bestemte landet seg for å få et nytt skriftspråk. Det kom mange forslag, å fornorske dansken, beholde dansken eller å lage et nytt skriftspråk Forklare hvorfor Norge har to skriftspråk delta i en diskusjon og drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende skrive saktekst/skjønnlitterær tekst, på bokmål og nynorsk finne, tolke og bruke relevant tallmateriale i samtale og egenprodusert tekst. Nynorsk

Gjennom heile 2000-talet har delen av kvinner i styre og leiing av norsk næringsliv auka jamt, men sakte. Vi ser at denne tendensen varer ved frå 2019 til 2020, både når det gjeld kvinnedelen i styrer og kvinnedelen av dei som er daglege leiarar i aksjeselskap. Les me I over 130 år siden jevnstillingsvedtaket har vi vært belemret med to «likestilte» skriftspråk her til lands. De fleste er vel enige om at tiden er overmoden for at vi bør samle oss om bare.

Han regnes som nynorskens far og er mannen vi kan takke for at vi har dette skriftspråket i dag. Hans arbeid har altså ført til nynorsk slik vi kjenner det i dag, og til at vi dermed har to offisielle, likestilte skriftspråk i Norge r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. r/norge. log in sign up. User account menu. 17. Kjære likestilte 2014-mann. Close. 17. Posted by. Bæærgen. u/hnilsen. 4 years ago. Archived. Kjære likestilte 2014-mann

Andrew Billa Addition : Hvorfor Har Vi to Skriftspråk I Norge

 1. Et spørsmål mange skoleelever stiller seg selv, uansett om man har bokmål eller nynorsk, er hvorfor vi må ha to målformer når vi bare trenger ett? Mange barn og unge, til og med voksne sliter med å holde styr på to helt forskjellige målformer, og mange mener at den letteste løsningen er at nynorskbruker
 2. Har du noensinne tenkt Hvorfor i alle dager lærer vi nynorsk på skolen? I et av våre tidligere innlegg forklarte vi hvorfor vi har nynorsk på skolen, men nå skal du få høre hva vi egentlig mener om nynorsken. Hvorfor har vi nynorsk på skolen? Jo, fordi bokmål og nynorsk er et likestilt skriftspråk. Det e
 3. Kristendommen kom til Norge og bragte med seg skriving og lesing. De eldste norske skriftspråkene var gammelnorsk og mellomnorsk. Da Norge kom under Danmark ble skriftspråket dansk. I over 400 år ble folk i Norge vant til å skrive dansk men snakke norsk. I unionstiden (1814-1905) vokste tanken om et norsk skriftspråk frem

Vi har to likestillte skriftspråk og da må vi få ha de i fred! At mange er dårlige i nynorsk tror jeg kommer av for dårlige lærere og ikke minst fordommer!! Jeg også syntes nynorsk var vanskelig, helt til jeg kom på videregående og fikk vite at det var greit å skrive med kløyvd infinitiv (helt til man gir ut fagstoff), noe som gjør at jeg kan skrive nynorsk veldig dialektnært Vi har noen tusen som snakker samisk språk i Norge. Ingen andre får rett til å lære samisk enn samene. Nynorsk er obligatorisk fag og skal læres muntlig og skriftlig av alle. Nynorsk og bokmål er 80% like språk. Jeg har lurt på mange ganger hva som er vitsen med to så like skriftspråk i et land,. Norge får sin første helhetlige språklov. Norsk språk skal være levende og dynamisk, språket er det mest samfunnsbærende vi har, det er slik vi kommuniserer godt. Lovfremlegget. Bokmål og nynorsk omtales som likestilte skriftspråk, ikkje som målformer Samtidig har vi hvert eneste år i Norge diskusjoner om den norske skolens dårlige resultater på internasjonale undersøkelser. Vi er dårlige til å lese og dårlige til å regne. Og læreren klør seg i hodet over hvordan i alle dager de skal komme seg gjennom pensum, samt alle de andre sosiale oppgavene de blir pålagt

 • Gulsott hos nyfødte.
 • British airways base.
 • Raynauds fenomen bryst.
 • Wohnung langkampfen.
 • Tiere in afrika grundschule.
 • Hørmann garasjeport forhandler.
 • Is leddet.
 • Rockabilly kleider plus size.
 • Kündigung gothaer hausratversicherung.
 • Drushof bedburg hau.
 • Google chrome hover.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Goosebumps movie imdb.
 • Tanzbar rostock.
 • Single events baden württemberg.
 • Toma lillehammer.
 • Fleecejakke norske flagg.
 • Varadero zentrum.
 • Monika peichl homepage.
 • Mitt bryllup.
 • Tur lue.
 • Werbeslogans reisen.
 • Kinesisk astrologi.
 • Russisk blå pris.
 • Impedance wiki.
 • Konzerthaus berlin spielplan 2018.
 • Ancestry.
 • Komodo ide edit.
 • Fjerne bark fra tre.
 • Sosialiseringsprosessen definisjon.
 • Morkie til salgs.
 • Tödlicher unfall hamburg.
 • Katt sikler slim.
 • Kayla itsines ernährung pdf deutsch.
 • Zauneidechse skelett.
 • Belladrom mannheim preisliste.
 • Middel mot edderkopper ute.
 • Arteria cavernosa.
 • Beste reiseforsikring enkeltreise.
 • Kölnische lebensversicherung.
 • Fisk baby.