Home

Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid eksempel

Arbeidstid - Finansforbunde

Søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Søknad som fraviker krav om arbeidsfri periode og arbeidstid på 13 timer. Søknad om gjennomsnittsberegning som fraviker krav om arbeidsfri periode og arbeidstid på 13 timer, kan innvilges for virksomheter innen helse og omsorg og vakt- og overvåkningsarbeid på nærmere vilkår Søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Dette trenger du til søknaden. Her søker du om Arbeidstilsynets samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Vi sender svar på søknaden i Altinn. Se eksempel på møtereferat fra drøfting (PDF) Skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan inngås med tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter. Slike avtaler kan også gjøres gjeldende overfor uorganiserte. Vilkåret er at de uorganiserte arbeidstakerne arbeider innenfor det området avtalen gjelder for, og at et flertall av de ansatte er bundet av avtalen Avtalens innhold Når arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, skal det omtales i arbeidsavtalen.Avtalen skal fastsette, eller gi grunnlag for at arbeidstakerne skal kunne beregne når på året de enkelte ukene med lengre og kortere arbeidstid faller, såfremt det ikke avgjøres av den enkelte arbeidstaker gjennom fleksibel arbeidstid eller lignende

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid er en god løsning for både arbeidsgiver og arbeidstaker som ønsker mer fleksibilitet, Avtale om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid kan imidlertid inngås med arbeidstakere som er ansatt midlertidig på annet grunnlag I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.Arbeidstiden må da ikke overstige 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alminnelige. Gjennomsnittsberegning betyr at man arbeider lenger enn alminnelig arbeidstid i perioder, og kortere i andre perioder. Det er tre måter man kan avtale gjennomsnittsberegning på: Enhver virksomhet kan avtale med arbeidstaker å gjennomsnittsberegne arbeidstiden innenfor en 52 ukers periode Avtaler om såkalt fleksitid er kanskje den mest kjente varianten. Dette innebærer en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, for eksempel i løpet av et år. Dermed står arbeidstakeren friere til å fastsette den daglige arbeidstidens lengde og plassering. Med 7,5 timers arbeidsdag kan man da for eksempel jobbe 6 timer én dag og 9 timer den.

Innarbeidingsordninger, for eksempel «nordsjøturnus», er en variant av gjennomsnittsberegning. Omfanget av avtaler om gjennomsnittsberegning har økt siden 2006. De siste årene har også arbeidstidens plassering endret seg. «Åtte-til-fire»-ordninger er mindre vanlig, både fordi arbeidstakere og arbeidsgivere har fått behov for andre løsninger Gjennomsnittsberegning av arbeidstid kan finnes det eksempler på at Arbeidstilsynet har samtykket til arbeidstidsordninger som har lang daglige- og ukentlig arbeidstid. For eksempel har Arbeidstilsynet samtykket til Dersom virksomheter velger å inngå en avtale om lang daglig- og ukentlig arbeidstid,.

Fleksibel arbeidstid kan for eksempel være en avtale om gjennomsnittsberegning som gjør det mulig for arbeidstakeren å arbeide mer i deler av året, for så å ha mer fri i andre perioder. Begrepet fleksibel arbeidstid omfatter også andre former for fleksibilitet i tilknytning til arbeidstiden Regulering av arbeidstid er et komplekst spørsmål. Avtale om gjennomsnittsberegning; 9 timer per 24 timer: 12,5 timer per 24 timer: Ukentlig arbeidstid : Arbeidstidsordning: Hovedregel : for eksempel sykehus eller industri som ikke enkelt kan skru produksjonen av og på. § 10-5.Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid (1) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager

Gjennomsnittsberegning av arbeidstide

Skjema for arbeidstid - Skjemaportal Arbeidstilsyne

Som tillitsvalgt kan du be om forhandlinger om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for å få på plass en avtale om utvidelse av ordinær arbeidstid innenfor lovens grenser. I denne avtalen kan du forhandle inn goder for dine medlemmer og ta hensyn til det som er nevnt i teksten ovenfor Jo, dette betyr at dere kan avtale at den ansattes alminnelige arbeidstid skal følge andre maksimumsgrenser enn det som følger av lovens hovedregel. Den ansatte kan dermed, innenfor visse grenser og periodevis, arbeide mer enn hva lovens hovedregel om alminnelig arbeidstid sier

inngå avtale om gjennomsnittsberegn-ing av arbeidstiden, jf § 10-5, noe som ordning med skift eller turnus. De aller flestestatsansatte er omfattet av reglene. Noen er imidlertid omfattet av særlover, som for eksempel losene i Kystverket. om arbeidstid 2.2 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid Normal arbeidstid Overtid Oversikt over arbeidstiden Drøftelser om overtid Fritak for overtidsarbeid Gjennomsnittsberegning av arbeidstida Hviletid Nattarbeid Avspasering Skiftarbeid Arbeid utenbys Rotasjonsarbeid/avtale om innarbeiding av timer En av fagbevegelsens viktigste kampsaker har til all tid vært arbeidstid. Først i 1919 ble åttetimersdagen innført. Da hadde parolen 8 timer. Arbeidstilsynet om arbeidstid Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Det er tillatt å avtale en annen fordeling av arbeidstiden. Avtale kan inngås direkte mellom deg som arbeidsgiver og arbeidstaker. I bedrifter omfattet av tariffavtale kan avtalen inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte

Kan den alminnelige arbeidstiden gjennomsnittsberegnes

Gjennomsnittsberegning etter skriftlig avtale - Compendia2

 1. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid - Magnus Lega
 2. Gjennomsnittsberegning etter avtale med tillitsvalgte
 3. Hva er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden? - Leder
 4. Lover og regler for arbeidstid i Norge - Arbeidslivet
 5. Normalarbeidsdagen - Arbeidslivet

Innlegg: Slik kan virksomheten gjennomsnittsberegne

 1. Fleksibel arbeidstid
 2. Fakta: Regler for arbeidstid i Norge - Arbeidslivet
 3. § 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid

Arbeidstid

 1. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid - NHO Mat og Drikk
 2. Overtid - Arbeidstilsyne
 3. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden - Debatt og kronikk
 4. FAGARTIKLER - Avtaler om arbeidstid - Negoti
 5. Følger du reglene om arbeidstid? Visma Blog

Arbeidstid - Elektroarbeidernes Fagforening Trøndela

Del 4

 1. KAROKUL FÅR REGGIS!
 2. Tannregulering og mat orthodontics and food what not to eat
 3. KAYLA GOT HENNES VEIDDOM TEETH REMOVED! | GJØR DET VONDT? | Vi er The Davises
 4. Excel på norsk: Timeregistrering med mange forskjellige tillegg
 5. Gå med krykker, instruktionsfilm fra Bornholms Hospital
 • Julelunsj trondheim 2017.
 • Jasmin haraldsen instagram.
 • Henrik iv av frankrike barn.
 • Tivoli hotel.
 • Ganni prinsens gate telefon.
 • Arteria cavernosa.
 • Stadt lindau wahlamt.
 • Hochzeit jülich.
 • Jernia mus.
 • Vikersundbakken vingen.
 • St hanshaugen legesenter bestille time.
 • Klister med dekning.
 • Oslo bilauksjon.
 • Brennende følelse i magen.
 • Fly til palau.
 • Noah 2014.
 • Toyota land cruiser hybrid.
 • Narvik kommune sentralbord.
 • El chavo wiki.
 • Willow movie.
 • Storytel på flere enheter.
 • Fastnøkkel.
 • Sunn snacks på kvelden.
 • Maze hattehylle.
 • Alternativmesse lillestrøm 2017.
 • Gresk vin harpiks.
 • Askepott julepynt.
 • Cabinn københavn.
 • Ned i vekt etter cipralex.
 • Replication norsk.
 • Red bull 250 ml pris.
 • Depression gehirnleistung.
 • Trommesett til salgs.
 • Strupe ungdomsskole rektor.
 • Freya the goddess of love.
 • Ergo definition.
 • Doftgeranium.
 • Nyttig middag recept.
 • Apeland røde kors.
 • Ruby dagnall game of thrones.
 • Dav gilching.