Home

Den norske handelsflåten

handelsflåte - Store norske leksiko

Handelsflåte er en samlebetegnelse på et lands laste- og passasjerskip, i motsetning til krigsflåte (marine) og fiskeflåte. I handelsflåten føres handelsflagg akterut. Under andre verdenskrig var den norske handelsflåten svært aktiv på alliert side over hele jordkloden, organisert under det statlige rederiet Nortraship. Mannskapene som tjenestegjorde på disse skipene kalles krigsseilere Med den tyske invasjonen av Norge den 9. april 1940 ble spørsmålet om kontroll over den norske handelsflåten kritisk; både tyske, norske og britiske myndigheter var aktive i spillet. Om lag 15 % av den totale flåten (den såkalte hjemmeflåten) befant seg innenfor tyskkontrollert farvann, og var tapt for de allierte. Kampen stod om de resterende 85 % som var spredt over hele verden Den norske handelsflåten er blant de største i verden, og Oslo er en av verdens sentrale byer for shipping, ved siden av London, Singapore og New York. Kilder «handelsflåte», fra Store norske leksiko

Nortraship - Wikipedi

Handelsflåte - Wikipedi

Den norske handelsflåten var på i alt 1 400 skip og til sammen 16,4 millioner bruttotonn ved utgangen av 2017. Dette er et fall på 2 skip og en økning på 12 000 bruttotonn fra 2016 Norske sjøfolk seilte i den norske handelsflåten mens Norge var nøytral 1939-1940. 58 skip gikk tapt i denne perioden. Flåtetilhørighet 1939-1945 Norske sjøfolk som seilte i utenlandsk handelsflåte 1939-1945 (nøytrale og senere allierte handelsskip)

Ubåtkrigens første helter - Dagbladet Pluss

Den norske handelsflåten seilte inn betydelige beløp under krigen. Fra flåten ble rekvisisjonert 22. april 1940 til den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945, hadde Nortraship en bruttoinntekt som tilsvarte mer enn 110 millioner pund. I tillegg innkasserte Nortraship vel 70 millioner pund i erstatning for tapte skip På slutten av 1800-tallet besto den norske handelsflåten i stor grad av aldrende treskuter kjøpt billig fra utlandet Hele 50 % av den norske handelsflåten ble senket under krigen, det største prosentvise tapet av en handelsflåte under hele første verdenskrig og omlag 2000 sjøfolk i den norske handelsflåten omkom. Her er et utvalg unike bilder fra museets samling fra norske og utenlandske skip som våget å krysse Atlanterhavet under første verdenskrig Den norske handelsflåten under første verdenskrig. Norge var på lik linje med de andre skandinaviske landene, nøytralt under første verdenskrig. Norges nøytralitet gav muligheter for stor økonomisk profitt for norsk skipsfart. Nye rederier, som spekulerte i skyhøye fraktpriser, dukket opp i hopetall

Den norske handelsflåten var på i alt 1.400 skip og til sammen 16,4 millioner bruttotonn ved utgangen av 2017 Den norske skipsfarten, som hadde fått et gjennombrudd i europeiske farvann på slutten av 1600-tallet, nådde nye høyder på 1800-tallet. Norge rykket opp til å bli verdens tredje største skipsfartsnasjon, men flåten besto lenge av små seilskuter i tre og som ble drevet fram av seil og vind. Fra 1850 til 1878 økte flåten fra 300 000 tonn til 1,5 millioner registertonn Norsk dokumentarserie. (1:6) Den norske handelsflåtens historiske innsats i begynnelsen av den andre verdenskrig er hovedtema i det første programmet i tv-serien om krigsseilerne. Hele den norske handelsflåten, med verdens mest moderne tankflåte, ble rekvirert av den norske regjering og administrert av det nyopprettetede statsrederiet Nortraship, med hovedkontor i London og New York

Den norske tankskipsflåten var verdens mest moderne, og besto av 247 skip på til sammen 1,8 mill. brt. (40 prosent) av den rundt 4,6 mill. brt. store handelsflåten. Dvs. at 18 pst. av verdens tankskipstonnasje var på norske hender. Bare Storbritannia og USA hadde en større tankskipsflåte. 6300 hvalfanger Krigsseilerregisteret er et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945. Registeret ble lansert 19. januar 2016, og pr. 31. desember 2019 har over 62 000 krigsseilere blitt registrert

Handelsflåten og Nortraship - Norgeshistori

 1. Da Norge ble invadert 9. april 1940 var det om lag 35 000 norske sjøfolk i den norske handelsflåten. Deres innsats under krigen er solid dokumentert,.
 2. Etter den norske kapitulasjon sommeren 1940 var det ingen imponerende marinestyrke som kunne fortsette kampen fra England. Størsteparten av Marinens skip og fly var gått tapt under felttoget. Riktignok hadde begge jagerne «Draug» og «Sleipner» kommet seg unna sammen med en gammel norsk ubåt, tre oppsynsskip, to torpedobåter, sju vaktbåter samt 4 tyskbygde Heinkel 115 sjøfly
 3. Den norske handelsflåten ble hardt rammet av tyskernes ubåtkrig. Fra februar 1917 ble alle skip senket uten forvarsel av ubåter i farvannet rundt de britiske øyer. Halvparten av den norske flåten gikk tapt, totalt 800-900 skip. Omtrent 2000 norske sjømenn mistet livet
 4. På 1071 skip i den norske handelsflåte omkom under annen verdenskrig 3670 nordmenn og 977 utlendinger. I Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten tjenestegjorde 1798 skyttere
 5. Den amerikanskbygde handelsflåten spilte også en viktig rolle i forbindelse med gjenreisningen av norsk skipsfart. Totalt har 191 skip, som ble bygget i USA under andre verdenskrig, seilt under norsk flagg for kortere eller lengre tid. Den skipstypen det ble produsert mest av gikk under betegnelsen Liberty-skip
 6. fars båter, eller annen informasjon som relaterer til historien hans, mottas med takk. Treff siden 30. mars - 2001 Laget og vedlikeholdt av Siri Lawson. Sist endret: søn 4. aug 2013
 7. Handelsflåten var under alliert kontroll og frakta mellom anna krigsmateriell, drivstoff og forsyningar. Det er estimert at meir enn 30 000 sjømenn var del av den norske handelsflåten under andre verdskrig

Den norske handelsflåten konkurrerer og klarer seg godt i et meget tøft globalt marked. Dette er meget profesjonelle aktører. Selv uten kystflåten og fiskeflåten kontrollerer norske redere nesten 1800 havgående skip. USA mangler minst 22 ro-ro-skip, norske redere har 160 slike. USA mangler 77 spesialtankere, norske redere har rundt 240 Handelsflåten. Fra september 1939 og fram til freden 8. mai 1945, forliste over 700 norske skip. over 3600 nordmenn, derav 3300 aktive sjøfolk mistet livet på havet, og mange hundrer fikk fysiske og særlig psykiske skader for livet

Sjøfolkene i handelsflåten - Norgeshistori

 1. st like viktig var den norske handelsflåten, i etterkrigstiden, tror Skjeklesæther. Han forteller at det var svært vanlig at unge menn dro på sjøen, andre halvdel av 1900-tallet. De besøkte «den nye verden» og tok med seg inntrykk, varer, språk og kultur hjem
 2. Den norske handelsflåten var på i alt 1.400 skip og til sammen 16,4 millioner bruttotonn ved utgangen av 2017. Dette er to færre skip enn året før, men en økning på 12.000 bruttotonn fra 2016, melder Statistisk sentralbyrå. Av de 1.400 handelsflåteskipene som er registrert i skipsregistrene NOR og NIS, er 1 276 skip på til sammen 13,3 millioner bruttotonn norskeide, 13 færre og 63.
 3. Den norske handelsflåten vokste i takt med verdenshandelen. I perioden 1949-73 stod brutto fraktinntekter fra sjøfart for 35-40 prosent av den samlede eksportverdien. I denne perioden vokste byens største arbeidsplass, Rosenberg Mekaniske Verksted raskt
 4. Den norske handelsflåten var helt avhengige av utenlandske sjøfolk. I 1943 var hver fjerde sjømann utenlandsk. De kom fra nesten 100 nasjoner - flest fra Storbritannia, Kina, India og Canada. Nær tusen utenlandske sjøfolk omkom på norske skip i løpet av krigen. Vanskelig fred. Innsatsen kunne også koste dyrt for de som overlevde.
 5. Den norske handelsflåten var av betydelig størrelse med sine 2,5 millioner bruttotonn og bestod for det meste av dampdrevne handelsskip og fiskebåter som var av stor verdi både for nordmennene og stormaktene. Så hvorfor falt ingen av de krigførende partene for fristelsen til å ta kontroll med Norge da krigen startet
 6. Han er norsk og seilte i den norske handelsflåten under andre verdenskrig, blant annet på S.S. Cetus. I dag er han bosatt i USA. Olav Aune overleverte dette dokumentet til Stiftelsen Arkivet i forbindelse med dåpen av D/S Hestmanden og møte med kong Harald i november 2011
 7. Norges utvilsomt viktigste bidrag til kampen mot nazismen var innsatsen til norske sjøfolk og skip i den norske handelsflåten. Den norske handelsflåtens betydning for krigen er sagt å tilsvare en million soldater. Det var et stort bidrag fra et lite land. Da tyskerne angrep Norge våren 1940, var handelsflåten et av målene. Den norske.

Historie Vg2 og Vg3 - Førstereis i handelsflåtens

Handelsflåten, norskregistrerte skip - SS

Med den tyske invasjonen av Noreg den 9. april 1940 vart spørsmålet om kontroll over den norske handelsflåten kritisk; både tyske, norske og britiske styresmakter var aktive i spelet. Om lag 15 % av den totale flåten (den såkalla heimeflåten) fann seg innafor tyskkontrollert farvatn, og var tapt for dei allierte. Kampen stod om dei resterande 85 % som var spreidde over heile verda Administrerte den norske handelsflåten. Administrerte den norske handelsflåten . Ja dette var altså hovedoppgaven til Nortraship, og skulle omfatte alle norske skip utenfor tyskkontrollerte områder. Organisasjonen ble dannet allerede i april 1940, altså samme måned som krigen kom til Norge Kontrollen over den norske handelsflåten var av stor betydning for de krigførende parter. Vidkun Quisling beordret via radiosendinger og telegrafi allerede 9-10 april at alle norske handelsskip umiddelbart skulle søke norsk, tysk eller nøytral havn Sammendrag Under andre verdenskrig havnet den norske handelsflåten i midten av en ekstrem interessekonflikt: For de allierte var det avgjørende å opprettholde de oversjøiske forsyningslinjene, mens for aksemaktene måtte de alliertes tilgang til ressurser strupes i så stor grad som overhodet mulig

Nortraship, egentlig The Norwegian Shipping and Trade Mission ble oppretta i 1940 for å disponere den norske handelsflåten. Selve vedtaket skjedde allerede 22. april, på Stuguflotten på Lesja.Fra starten hadde Nortraship kontroll over 806 norske skip på totalt over fire millioner bruttotonn som hadde vært utafor tyskkontrollert område den 22. april 1940, hvorav 241 skip på omkring 1,9. Den norske handelsflåten under 1. verdenskrig. Våren 1945 var det om lag 1 700 skyttere på norske På bakgrunn av kritikk mot at norske sjøfolk som seilte i handelsflåten under den andre verdenskrig. Han er norsk og seilte i den norske handelsflåten under andre verdenskrig, blant annet på S.S. Cetus Den norske handelsflåten stod i fokus for den britiske regjeringen etter angrepet på Norge 9. april 1940. Tankskipene spesielt måtte sikres: It was essential to our prosecution of the war that the.. Den norske handelsflåten deltok allerede i 1939 på alliert side. Den var den gang verdens fjerde største med cirka 1 000 skip. Så mange som 473 fartøyer var senket før freden kom i 1945, og.

Henrik Øwre Lambine (100) er en av Norges siste krigsseiler

 1. Den norske kontinentalsokkel omfatter blant annet en sammenhengende undersjøisk forlengelse av landmassene langs fastlands-Norge og Svalbard. eller de tjenester som indirekte ble gitt de allierte maktene av den norske handelsflåten under krigen ved å sikre forsyningslinjer,.
 2. Norge og de andre nordiske landene erklærte seg nøytrale under Første verdenskrig (1914-1918), men som folk ble vi likevel kraftig berørt av storkrigen. Mange nordmenn ble rike på disse fire.
 3. Kategoriarkiv: handelsflåten Disse grafene viser norske sjøfolks historie.
 4. Hele 50 % av den norske handelsflåten ble senket under krigen, det største prosentvise tapet av en handelsflåte under hele første verdenskrig, og 1 892 sjøfolk døde. Under krigen fikk en del norske redere kritikk for å «gamble» med menneskeliv ved å godta godt betalte risikooppdrag for stormaktene. Rasjonering og dyrti
 5. Rundt 35.000 norske kvinner og menn seilte i den norske handelsflåten under siste verdenskrig. Krigsseilerne sto for Norges viktigste bidrag i kampen mot Nazi-Tyskland. I samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og andre sjømannsforeninger rundt i Norge, ønsket ARKIVET å lage et nasjonalt register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten under andre.
 6. tillegg den ledende eksportsektoren for Norge frem til den norske oljeutvinningen skjøt fart på slutten av 1970-tallet.3 På bakgrunn av den store rollen som norsk skipsfart spilte for norsk økonomi, ble skipsfarten viktig i gjenreisningen av landet etter andre verdenskrig. Det kom godt med at den norske handelsflåten under krigen hadde.

1964 Sjømannskirkens histori

Mange frykter nå at norske oljearbeidere vil lide samme skjebne som sjømennene som jobbet i den norske handelsflåten - å bli byttet ut med billigere arbeidskraft Skonnerten «Svanen» er det eneste bevarte tremastede skipet fra den norske handelsflåten. Hun ble bygget i Svendborg på Fyn vinteren 1915-1916. I 1973 ble skipet donert til Norsk Sjøfartsmuseum, og har siden seilt som «seilende leirskole» i sommersesongen. Vi har åpne sommertokt du kan melde deg på, muligheter for gruppebesøk og charter Den norske handelsflåten med i invasjonen av Normandie. Blant de tusen større og mindre handelsfartøyer som deltok i invasjonen av Frankrike og som senere har bragt forsyninger fram til stranden der troppene gikk i land er en mengde norske skip. Dette bildet er tatt i en engelsk havn fra en liten norsk kystdamper Mens bildene av kjempende og døende soldater på Normandies strender er blitt symbolet på D-dagen ble den mindre kjente norske innsatsen gjort av marinen og handelsflåten. 16 skip deltok 6. juni

1 400 skip i handelsflåten - SS

 1. fall i den norske handelsflåten. dessverre så heller ikke den verden hun fridde til ut til å vise større interesse for hennes iver. Hun søkte seg inn på hele tre radioskoler som alle manglet elever. Fern fikk likevel avslag fra samtlige tre. 6 krig kan velte om på vante forestillinger og vaner. kappløpet mellom to parter har ofte ført ti
 2. Men livet i den norske handelsflåten var hardt, og betalingen elendig. Det var derfor ikke uvanlig å rømme fra hele greia - enten for å ta hyre på en amerikansk båt til mangedobbel betaling, eller rett og slett stikke seg bort på land og bli der som illegal innvandrer
 3. I tillegg bidrar avhandlingen med helt ny kunnskap om bruken av utenlandske sjøfolk, som den norske handelsflåten var helt avhengig av under krigen, men som har vært glemt i tiden etterpå og lite forsket på. Bjørn Tore Rosendahl . Ph.d.-kandidat og Faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie
 4. Fremskrittspartiet er enige med en samlet maritim næring om at regjeringens forslag er en «stor skuffelse» som vil få store negative konsekvenser for den norske nærskips- og handelsflåten og for norske sjøfolk. Forslaget vil blant annet føre til at det norske flagget svekkes og at det blir vanskeligere å ansette norske sjøfolk
 5. lodd å tale til, å snakke med, våre sjøfolk i marinen og i handelsflåten
 6. handelsflåten på norsk bokmål oversettelse og definisjon handelsflåten, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. Handelsflåten handelsflåten. Lemmas. Da den annen sino-japanske krig brøt ut i 1937 tilbød Du seg å bekjempe de invaderende japanere ved å senke sin handelsflåte i grunnene ved innløpet av Yangtzefloden,.
 7. Britisk press resulterte i at den norske regjeringen i [] et møte 22. april på Stuguflåten i Romsdal bestemte at handelsflåten skulle rekvireres for den norske regjeringen. British pressure resulted in the Norwegian government in a meeting on 22 April [] at Stuguflåten in Romsdal adopting a decree that would requisition the Norwegian merchant fleet for the Norwegian government

Den norske uteflåten - Krigsseilerregistere

Flåtetilhørighet 1940-1945 - Krigsseilerregistere

«Handelsflåten - skipsfartseventyret som forsvant» - smp

Den norske handelsflåten med i invasjonen av Normandie. Drag & Drop to external system Blant de tusen større og mindre handelsfartøyer som deltok i invasjonen av Frankrike og som senere har bragt forsyninger fram til stranden der troppene gikk i land er en mengde norske skip. De fleste av dem er av den. Den norske handelsflåten og marinen led enorme tap under andre verdenskrig. Flere av de overlevende sjøfolkene, samt veteranen Gunnar Sønsteby, snakker her ut om sine opplevelser. Da tyskerne, uten forvarsel eller krigserklæring, invaderte Norge i 1940, ble handelsflåten eksilregjeringens fremste våpen mot okkupantene. Den norske handelsflåten var verdens mest moderne, og ble brukt til. I følge britisk propaganda gikk 40% av all olje til Storbritannia på norsk kjøl. Norge hadde en av verdens største tankskipsflåter og den mest moderne sådan. På den annen side, med den norske handelsflåten i hendene kunne kanskje tyskerne vært et skritt nærmere See Löwe Norge var en stormakt på sjøen, og da tyskerne erklærte sin uinnskrenkede ubåtkrig i 1917, var den norske handelsflåten utsatt. Resultatet var at omtrent halvparten av skipene ble senket og rundt 2000 norske sjøfolk omkom. Det var det største prosentvise tapet av en handelsflåte under hele krigen, og Norge ønsket erstatning Sjømannskirken hadde virksomhet i Cape Town i periodene 1903-1904 og 1936-1938, for å ta seg av sjømenn i den norske handelsflåten og hvalfangere som oppholdt seg i havnebyen. 28.07.2014 15:4

Den norske handelsflåten under første verdenskrig (1914-18

Til tross for at godsmengde på skip på verdensbasis vokste med hele 45 prosent i perioden 1990 til 2000, har ikke den norske handelsflåten vokst i samme takt. Etter en oppgang da Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) ble introdusert i 1992, er det atter en tilbakegang i tonnasje. Det til tross for at skipsfart er en næring i sterk vekst Mens den norske regjeringen var på flukt fra de tyske invasjonsstyrkene rekvirerte den alle større skip inn i ett felles statsrederi, Nortraship. Dermed kom størsteparten av den norske handelsflåten under alliert kontroll og sjøfolkene kunne seile videre med norske flagg og tjene penger for den norske eksilregjeringen Markedsverdien av den norske handelsflåten har falt med over 40 milliarder kroner på ett år, ifølge verdivurderingsselskapet VesselsVallue Sjømennenes Minnehall i Stavern ble reist i takknemlighet overfor alle sjøfolk i handelsflåten som satte livet til under første verdenskrig. Ideen om en slik minnehall kom fra den britiske regjeringen som under første verdenskrig hadde gjort en spesiell kullfraktavtale med den norske regjering

Antikvariatet sender gjerne til kjøper. Ta kontakt på mail eller via annonsen. (Prisene på bøkene står oppført i parentes bak hver bok i annonseteksten). Handelsflåten i krig 1-5. (1992-1997) Originalbind. ca.2500 sider. Rikt illustrert. (1200 kr) Handelsflåten i krig 1-5. (1992-1997) Originalbind med vareomslag. ca.2500 sider. Rikt illustrert Statistisk sentralbyrå opplyser at den norske handelsflåten falt med 5,2% i 2014 i forhold til året før til 15,2 millioner GT. Målt i antall skip var nedgangen på 1,4%. Fordelingen på NOR og NIS viser 2 millioner henholdsvis 13,2 millioner GT / 885 henholdsvis 484 enheter

Hansa A-type — Skipet

Nytt fra handelsflåten; Offshore. Oljeleting; De første forsyningsskip; Offshore slepebåter; Jern/stål fraktebåter 1965. De minste fraktefartøyene; fraktebåter jern/stål <100 brt 1965; Fraktebåter jern/star <100; Rederietablering i Nord-Norge 1951-1960. Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge; Erling Sannes, Bodø; Initiativ i Tromsø. Det er opprettet en søkbar database med register over krigsseilerne fra 2. verdenskrig. I registeret kan du søke opp både navn på sjøfolk, og båter som seilte ute under krigen . Det finnes opplysninger, som stilling, foreldre, fødested, bosted, flåtetilhørighet, sjøforklaringer, m.m. Handelsflåten: Navn på torpederte skip og navn på omkomne Oversikt over norske krigsseilere i. Under første verdenskrig deltok hun i den norske handelsflåten. 647 norske skip gikk tapt. Torpedert eller sprengt av miner. Hestmanden overlevde, tross mange farlige episoder hvor hun var en av få, eller også det eneste skipet i konvoien, som kom hjem. Noen år senere deltok hun i den andre verdenskrig, hvor over halvparten av de drøyt.

Den 8. mai 1945 kapitulerte de tyske okkupasjonsstyrkene i Norge. Mange hadde kjempet for friheten. Blant dem norske sjøfolk i handelsflåten Han mener den norske handelsflåten er blant Norges viktigste bidrag i en skarp situasjon. - En av Norges absolutt største bidrag i en krig har vært og vil alltid være handelsflåtens evne. Den norske handelsflåten med sine over 1000 skip hadde den aller største betydning, og vart utslagsgivende for at kampen vart vunnen. Frå Gulen var det mange som var med på fleire torpederingar og skipsforlis av andre årsaker, men som overlevde. Etter mange år fekk dei kome heim i 1945. Tapet av sjøfolk i handelsflåten var stort

Den norske piratjakten har startet . Fregattens oppdrag er å sikre handelsflåten og matforsyningene inn til Somalia. - Når båten kommer ut på den andre siden av kanalen i Rødehavet,. Den Norske Handelsflåten fraktet forsyninger til alle allierte styrker og på alle fronter og spilte en avgjørende rolle i den allierte seieren. Menn og kvinner som Karl Kristian Karlsen og Fredrik Daniel Svaneman Solie døde altså ikke forgjeves På 1071 skip i den norske handelsflåte omkom under annen verdenskrig 3670 nordmenn og 977 utlendinger. I Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten tjenestegjorde 1798 skyttere. Antall «skytterdager», dager skyttere var i tjeneste om bord, var godt over en million. 1500 britiske skyttere tjenestegjorde også på norske skip I løpet av 25 år ble den norske flåten firedoblet. Fremveksten av en moderne skipsfartsnasjon var lagt. Snart gikk mesteparten av frakten mellom utenlandske havner, og den norske handelsflåten seilte inn betydelige eksportinntekter. Hundre år etter opphevelsen av navigasjonsakten sto skipsfarten for nær halvparten av norsk eksport

Video: Den norske handelsflåten under første verdenskrig - Norsk

Næringsforeningen Haugalandet | Skipsflåten på stø kursNorges seilskuter - wwwDe nye krigsseilerne - E24-kommentarer - Kommentarer - E24KonvoiQuebec i Canada

Vår pris 363,-(portofritt). Hva skjedde egentlig med den norske handelsflåten? Den som tradisjonelt dekket vårt handelsunderskudd, som viste flagget i havner over hele verden, reddet. I realiteten gikk de fleste skip i den norske handelsflåten med forsyninger til de allierte som en del av Nortraship. Regjeringen beslutter bruksrett til alle norske skip Den 22. april 1940 er regjeringen Nygaardsvold samlet til statsråd på Stuguflåten i Romsdal, skriver Knut Vidar Paulsen i sin artikkel om Krigsseilerne i Dagsavisen 13. september 2012 Den norske kirken i Cardiff i Wales er en historisk kirkebygning, som tidligere var samlingsplass for det norske samfunnet i Cardiff.. I det 19. århundret var Cardiff en av de tre viktigste havnene i Storbritannia, ved siden av London og Liverpool.På dette tidspunktet var den norske handelsflåten den tredje største i verden, og Cardiff ble en av de viktigste havnene for flåten Under andre verdenskrig ble deler av den norske handelsflåten underlagt tysk kontroll. I dag kaller vi denne flåten for hjemmeflåten. Hjemmeflåten var kontrollert av okkupasjonsmakten, men norske sjøfolk ble tvunget til å drive den. Hjemmeflåten ble ofte utsatt for allierte angrep, noe som resulterte i mange norske dødsfall

 • Itunes ipad download.
 • Burj al arab hotel.
 • Les coquelicots près de vétheuil.
 • Matportalen næringsstoffer.
 • Hvorfor blir man ikke gravid på første forsøk.
 • Ting til badet.
 • Günstige wohnungen eschborn.
 • Sette opp levegg.
 • Vinkel verktøy.
 • Itil foundation wiki.
 • Partner hunde ausbildung.
 • Drømmetydning netspirit.
 • Bauchspeicheldrüsenkrebs stadium 4 lebenserwartung.
 • Hvor stramt skal kjede på motorsag.
 • Elverum caravansenter elverum.
 • Leietaker vaskemaskin.
 • What 発音.
 • Gebyr etymologi.
 • Etylenglykol pris.
 • Betalingsmåte qliro.
 • Mercedes sprinter camper 4x4.
 • Katze hautmilben.
 • Parallellforskyvning geogebra.
 • Mellomstatlige kriger i dag.
 • Luftballon laterne basteln.
 • Gi bort klær oslo.
 • Allein in berlin leute kennenlernen.
 • Unionsavtalen med sverige.
 • Villmarkshuset.
 • Vem köpte huset.
 • Schwammiges zahnfleisch homöopathie.
 • Bernadette soubirous toinette soubirous.
 • Http www frambu no.
 • Mehltau giftig.
 • Dum og deilig sang.
 • Barnes ttsx vs tsx.
 • Clixxie app.
 • Best switch games.
 • Glutenfri rabarberkaka med mandelmjöl.
 • Cv finn.
 • Altitude trampoline park egenerklæring.