Home

Kompetansebevis videregående skole

Skole og fagopplæring. Læreplanverket Tilpasset opplæring Vurderingspraksis Skolemiljø Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2020 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 28.01.2019. Rundskriv Sist endret: 04.05.2020 Last ned. Elever får vitnemål etter 10. trinn i grunnskolen og etter et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Vitnemålet brukes som dokumentasjon ved søkning til høyere utdanning i inn- og utland

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. Unntak er for praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb som kan få fag-/svennebrev sammen med kompetansebevis dersom de ikke oppfyller kravene til vitnemål (se egen omtale av praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb) Videregående opplæring som ikke kan dokumenteres med vitnemål, skal dokumenteres med kompetansebevis. Et kompetansebevis skal vise hvilke standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd. Dersom du ikke fullfører et fag på det nivået som læreplanverket fastsetter at det skal gis standpunktkarakter, vil halvårsvurderingen med karakter bli ført på kompetansebeviset, med en merknad Oppdatert dokumentasjon: Dette er vitnemål/kompetansebevis som utstedes på nytt for å få med karakterer fra nylige avlagte eksamener. Hvis du har tatt opp fag etter stryk, på grunn av utsatt eksamen eller tatt nye fag som privatist, kan du bestille nytt vitnemål Vitnemål og kompetansebevis. Nytt vitnemål må du få fra den skolen hvor du sist fikk vitnemål eller standpunktkarakterer. Det kan ta tid og lage vitnemål, derfor må du bestille i god tid og senest 15. april. Husk å spesifisere hvilke endringer du ønsker og hvor skolen skal sende vitnemålet

Egen mentor · Gratis læremidler · Karaktergaranti · Gratis rådgivnin

 1. Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole
 2. Kompetansebevis utstedes som dokumentasjon for videregående opplæring når vilkåra for å få vitnemål ikke er oppfylt. Yrkesfagelever får kompetansebevis etter gjennomført Vg2. Dokumentert fravær: Du har anledning til å få lagt dokumentasjon av fravær som fast vedlegg til vitnemålet, fagbrevet eller kompetansebeviset der det er formålstjenlig
 3. Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er like mange elever som begynner på yrkesfag som på studieforberedende. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. Elevene på ;studieforberedende går tre år i skole
 4. Skolen laster opp vitnemålet digitalt i Samordna opptak, mens du som elev plikter å logge deg inn og sjekke at vitnemålet er der og at det stemmer innen fristen - se dato i orange boks til høyre. Hvis vitnemålet ikke ligger i Samordna opptak, om du mener noe er feil eller trenger originalen MÅ du møte på skolen når det er avhenting av vitnemål/kompetansebevis

Haugaland videregående skole utsteder vitnemål og kompetansebevis både for deg som fullfører skolegangen hos oss i år, og for deg som har fullført skolegang på Haugaland videregående skole tidligere Dersom du ikke får full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, får du et kompetansebevis som viser den kompetansen du har fått. Dette kan eksempelvis være aktuelt hvis du stryker i et fag, slutter i løpet av utdanningen eller av andre årsaker har vansker med å fullføre et vanlig utdanningsløp Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever Vg2 YF, Vg3 YF, Vg3 SSP og påbygg til generell studiekompetanse vil bli skrevet ut og delt ut ved avslutning av skoleåret, eventuelt sendt i posten fra ca. 23.06.202 Hvis du har rett til videregående opplæring for ungdom, har du rett til omvalg etter søknad. Det vil si at du har rett til inntil to år ekstra videregående opplæring. Du kan kun ta omvalg en gan

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående

Ny utskrift av vitnemål og kompetansebevis (duplikat), dersom du har mistet tidligere utskrifter (250,-). Vitnemål eller kompetansebevis på engelsk (250,-). Vitnemål for tidligere Danielsen-elever som har fått kompetansebevis for Vg3, og nå har bestått fag som kreves for å få vitnemål (første utskrift 0,-) Vitnemål/kompetansebevis Om skolen. Elevrådet FNs bærekraftsmål Kantine Kontakt oss Ledige stillinger Organisasjonskart Parkering Skolebiblioteket Ledige Re videregående skole Bergsåsveien 44 3175 Ramnes. Postadresse. Postboks 2844 3702 Skien. Telefon. 33 30 66 30. E-post. postmottak.revgs@vtfk.n Oversatt vitnemål/kompetansebevis - kroner 300; Kopi (stemplet utskrift) - kroner 50; Hvis du vil ha vitnemålet sendt i posten, må beløpet i forkant betales via skolens vipps-konto: #121559 Tangen videregående skole . NB: Skolen kan ikke sende karakterdokumentasjon per epost Kragerø videregående skole / Praktisk info / Vitnemål/ kompetansebevis; Har du mistet vitnemålet? Informasjon til tidligere elever. Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat Vitnemål/kompetansebevis Om skolen. Bibliotek/læringssenter Elevråd FNs bærekraftsmål Kantine Kontakt oss Ledige stillinger Parkering og lading Rjukan Rukjan videregående skole. Opplæringstilbud. Alt om våre utdanningsprogram. Elev ved Rjukan vgs. For deg som er elev ved Rjukan vgs. Om skolen

Vitnemål og kompetansebevis - Udi

1 Dokumentasjon i videregående opplærin

Et av de viktigste tiltakene for å begrense smitte er at ingen skal møte på skolen hvis de er syke. For å sikre at ingen skal være bekymret for fravær på vitnemål og fraværsgrensa i videregående, har regjeringen bestemt at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis, og at slikt fravær skal unntas fraværsgrensa Videregående skoler i kommuner som ikke er vurdert som røde, forholder seg inntil videre til smitteverntiltak på gult nivå. Anbefalinger rundt kollektivtransport For å redusere risikoen for smitte for elever og andre som er avhengig av å benytte kollektivtransport, anbefales det at man unngår bruk av kollektivtrafikk Mandal videregående har utarbeidet en lokal smittevernplan. Det er viktig at elevene setter seg inn i og følger rutinene ved skolen, slik at vi hindrer smittespredning. Smittevernsplan Mandal VGS (DOCX, 25 kB) Planen er utarbeidet på grunnlag av Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under Covid-19 utbruddet 202

For bestilling av vitnemål/kompetansebevis fra: Dahlske videregående skole; Sørlandets fagskole (tidligere Sørlandets tekniske fagskole) til og med skoleåret 2016/201 Besøksadresse: Murbakken 1, 8622 Mo i Rana. Åpningstider: kl. 0800 - 1530. Postadresse: Polarsirkelen videregående skole, Nordland fylkeskommun I emnefeltet skriver du: Bestilling kompetansebevis høst 2020 E-posten må inneholde. fullt navn; fødselsdato; gateadresse, postnr og poststed. Hvis du er elev ved en offentlig videregående skole i Trøndelag skal du ikke bestille kompetansebevis. Vitnemå 74176060 Send epost Skjetleinvegen 114, 7083 LEINSTRAND - (epost:postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no) Faktura: Trøndelag fylkeskommune, Sentralt fakturamottak Postboks 2567, 7735 Steinkjer - Org nr 817920632 NB! merk faktura 3277 7083 LEINSTRAN

Dokumentasjon og vitnemål Videregående opplæring - vilbli

 1. Kompetansebevis. Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. Du kan få kompetansebevis hvis du har: fullført, men ikke bestått et fastsatt opplæringsløp i Kunnskapsløftet; fullført årstrinn, men ikke et helt opplæringsløp i Kunnskapsløfte
 2. Bestilling av kompetansebevis og vitnemål (fagdokumentasjon) Har du mistet kompetansebeviset eller vitnemålet ditt kan du bestille et duplikat . Fagdokumentasjon f.o.m. 2000 bestiller du fra Trysil videregående skole via
 3. Vennesla videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921 707 134 Agder Fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post . Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommenter
 4. Videregående opplæring i Norge, utdanning som bygger på grunnskolen. Opplæringen er en del av den helhetlige norske grunnopplæringen (grunnskole + videregående opplæring) og fører frem til studiekompetanse, fag- eller svennebrev eller annen avsluttet yrkeskompetanse eller delkompetanse. Etter fullført grunnskole har eleven etter opplæringsloven av 1998 rett til tre års heltids.

Vitnemål og kompetansebevis 2020. Publisert: 08.05.2018 / Sist endret: 25.06.2020 Vitnemål og kompetansebevis. Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever Vg2 YF, Vg3 YF, SSP, Idrett og KDA- elever og voksenopplæring Vg2 og Vg3 YF og voksenopplæring generell studiekompetanse vil fortløpende bli skrevet ut og sendt i posten fra ca. 23.06.20 Rjukan videregående skole / Praktisk info / Vitnemål/ kompetansebevis; Har du mistet vitnemålet? Informasjon til tidligere elever. Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat

Bestille vitnemål eller kompetansebevis - Kirkeparken

Kontakt kontoret dersom du trenger nytt vitnemål eller har andre spørsmål knyttet til dette: E-post: skeisvang-vgs@skole.rogfk.no 52 70 37 1 Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever vg3 SSP og 3PB kan hentes på skolen onsdag 24. juni mellom kl. 11.00 og 14.00. De som ikke hentes sendes i posten 24. juni. Vitnemål og kompetansebevis - Vestby videregående skole Det blir innført nye tiltak for videregående skoler i Viken. Mer informasjon kommer når vi får detaljene rundt tiltakene fra Viken, blant annet hvilke elever som eventuelt skal møte på skolen og fra når og hvor lenge tiltakene gjelder Kontakt kontoret dersom du trenger nytt vitnemål eller har andre spørsmål knyttet til dette: E-post: sola-vgs@skole.rogfk.no 51 71 84 0 1. august 2016 ble det innført ny fraværsgrense i den videregående skolen. Hensikten med innføring av fraværsgrense er å motivere til innsats og forhindre skulk. En elev som har takket ja til en skoleplass i videregående skole har plikt til å møte opp og delta i undervisningen. Udokumentert fravæ

Skolen laster ikke opp kompetansebevis i Samordna opptak, det må du som elev gjøre selv. Alle oppdaterte kompetansebevis må hentes på skolen. Noen studiesteder henter ikke dokumentasjon fra Samordna opptak. De krever kopi av originaldokumentet tilsendt eller at du skanner og sender det. Dette kan ikke skolen gjø. Elever, lærlinger og praksiskandidater som har fullført sin utdannelse får automatisk tilsendt dokumentasjon, og trenger ikke bestille gjennom dette skjemaet. Dersom du ønsker en attestert kopi (rett kopi) av eksisterende dokumentasjon ber vi deg henvende deg til skolen som utstedte dokumentasjonen for å få den kopiert og stemplet Informasjon om fraværs- og ordensregler, IKT-reglement og regler for lån av læremidler i videregående skole. Midlertidig unntak. For fravær av helsegrunner fra og med 24. august 2020 til og med 31. oktober 2020 gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole Priser vitnemål/kompetansebevis; Hva har skjedd Dette trenger du Pris Forbedret Vardafjell videregående skole Spannavegen 25 5532 Haugesund. Send e-post. eDialog (sikker digital forsendelse, krever innlogging) Organisasjonsnummer: 971 045 698. Her finner du oss Utdanningsleder Else Haug Ansvar for elevtjenesten Ansvar for tilrettelagt opplæring Ansvar for forebygging og oppfølging av elevenes psykososiale miljø Ansvar for overganger fra grunnskole til videregående skole Ansvar for skolens bibliotek Ansvar for elevrådet Koordinator helsefremmende skole Kontaktinfo Telefon kontor: 69 81 63 06 Telefon mobil: 916 84 220 E-post: elseh@viken.no.

Vitnemål - Danielsen Videregående Skole

VG1 får ikke tilsendt kompetansebevis, men kan få det ved henvendelse. Alle VG2 og VG3 elever får tilsendt kompetansebevis/vitnemål etter skoleslutt. VG4 med fagbrev tar kontakt med fagopplæringen for utskrift av vitnemål. VG4 med VG3 i skole tar kontakt med den skolen de gikk VG3 på for utskrift av vitnemål Mandal videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune Vitnemål og kompetansebevis for årets avgangselever Vg2 YF, Vg3 YF, Vg3 SSP og påbygg til generell studiekompetanse vil bli skrevet ut og delt ut ved avslutning av skoleåret, eventuelt sendt i posten fra ca. 23.06.202 Dersom du er elev ved en offentlig videregående skole i Oslo i år vil Privatistkontoret ikke sende kompetansebevis til deg, men skolen din vil kunne hente karakterene fra eksamensdatabasen umiddelbart etter fellessensuren. Du trenger ikke kompetansebevis fra Privatistkontoret Kontakt oss. Karmsund videregående skole Postboks 4033 5506 Haugesund. Send e-post . Organisasjonsnummer: 974 624 59

Vitnemål og kompetansebevis - Ringsaker videregående skole

 1. Oppdatert dokumentasjon: Dette er vitnemål/kompetansebevis som utstedes på nytt for å få med karakterer fra nylige avlagte eksamener. Hvis du har tatt opp fag etter stryk, på grunn av utsatt eksamen eller tatt nye fag som privatist, Nadderud videregående skole
 2. Kontakt oss. Randaberg videregående skole Grødemveien 70, 4072 Randaberg. E-post: randaberg-vgs@skole.rogfk.no Organisasjonsnummer: 974 62 466
 3. Sandnes videregående skole Jønningsheiveien 45 4316 Sandnes sandnes-vgs@skole.rogfk.no . eDialog (sikker digital forsendelse, krever innlogging) Rogaland fylkeskommune fakturamottak. Postboks 299 4002 Stavanger. Fakturaen må merkes: Sandnes videregående skole og ressursnummer på den personen som bestiller varen. Organisasjonsnummer: 971.
 4. Hva kvalifiserer for å få vitnemål/kompetansebevis? Kompetansebevis Vitnemål Hvordan får jeg tak i kopi av et gammelt vitnemål/kompetansebevis? Ønsker du en kopi av ditt gamle vitnemål/kompetansebevis kan du trykke her. Husk å oppgi hvis du har byttet navn eller adresse siden du var elev hos oss
 5. Klikk her for å bestille vitnemål og kompetansebevis. (Denne linken tar deg til Viken fylkeskommunes felles skjema for bestilling av vitnemål og kompetansebevis)
 6. Vitnemål og kompetansebevis Elevenes aktiviteter. Ski videregående er en aktiv skole med forskjellige aktiviteter for elevene. Idrettslinja har årlige turer og Musikk, dans og drama spiller konserter og setter opp forestillinger. Det blir også arrangert språktur til Ealing i England. Ta.
 7. Vi tar imot ungdom og voksne som ønsker å fullføre videregående skole, selv om de tidligere har droppet ut på grunn av rusavhengighet eller andre utfordringer. Skolen har plass til 66 elever. Opptakskrav. Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole. Søker må dokumentere: 1. Fullført grunnskol

www.vigo.no er et nettsted som eies og driftes av Vigo IK Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole. Endringene varer til 1. august 2020. Saken er også publisert i Peil fra VG Skolen din sender normalt ut kompetansebevis ved slutten av skoleåret. Er realkompetansevurdert; Har fullført, men ikke bestått hele utdanningen. Ønsker å dokumentere resultat etter privatisteksamen. Har du vært elev i en videregående skole i Nordland tidligere: ta kontakt med den skolen du sist var elev for utstedelse av kompetansebevis For fravær av helsegrunner gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Du som elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år). Ut skoleåret 2020/2021 skal ikke fravær av helsegrunner føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis

Velkommen til sommeravslutning 16

Kompetansebevis og vitnemål - Privatisteksamen - Oslo kommun

 1. Kontakt kontoret dersom du trenger nytt vitnemål/kompetansebevis, eller har andre spørsmål knyttet til dette: E-post: jaattaa-vgs@skole.rogfk.no Telefon: 51 95 51 0
 2. Introduksjon til videregående opplæring. Hva er videregående opplæring? 15 utdanningsprogram gir deg mange muligheter; Hva er Vg1, Vg2 og Vg3? Hva krever skolen av deg som elev? Valget er ditt! Hva bør du tenke på før du skal søke? Hvor kan du få vite mer om videregående opplæring? Søknad og inntak til Vg1. Søknadsfrister; Hvordan.
 3. Vitnemål og kompetansebevis; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 32 24 61 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 07.30-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Åssiden videregående skole Postboks 3540 Bedriftssenteret 3007 Drammen. Finn ansatt . Besøk oss . Betzy Kjelsbergs vei 267 3028 Drammen. Vis i.
 4. Etter ordinært inntak i Nordland kan du i august søke om ventelisteplass ved Bodø videregående skole. Les mer om inntak på Søk skoleplass i Nordland. NB! Det er ikke lengre anledning for skoler til å ta inn voksne over 25 år til ledige plasser. Fra det året du fyller 25 år må du søke via Vigo voksen
 5. Den videregående skolen må sende påmeldingsliste og kompetansebevis til UiO innen fristen. Kompetansebeviset skal inneholde alle fagene eleven har fullført i videregående opplæring, inkludert programfagene som inngår i kompetansekravet
 6. Vitnemål - kompetansebevis. Publisert: 02.06.2017 / Sist endret: 11.01.2018 Førstegangsvitnemål. Originalt førstegangsvitnemål er gratis det året eleven avslutter videregående utdannelse. Det kan hentes på skolen siste uke i juni, evt. sendes det til adressen skolen har fått oppgitt. Elektronisk versjon lastes opp til Samordna Oppta

Vitnemål og kompetansebevis - Bodø videregående skole

Oversatt vitnemål/kompetansebevis til engelsk - kr 300,- Kopi (stemplet utkskrift) - kr 50,-Ved postsending må beløpet betales i forkant via skolens vipps konto #534766 Søgne videregående skole. Velg servicetorg og kopi av karakterer / vitnemål. Skolen sender ingen karakterdokumentasjon til mottaker pr e-post Vitnemål og kompetansebevis; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 69 97 31 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Borg videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss . Raveien 1 1739 Borgenhaugen. Vis i kart. Adkomst og. Risør videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF: 921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 707 134 (Agder fylkeskommune Polarsirkelen videregående skole ligger i Mo i Rana, i Rana kommune, regionsenteret på Helgeland.Skolen har ca 300 ansatte og ca 1150 elever fordelt på 10 ulike utdanningsprogram. Skolen er lokalisert på Mjølan, Murbakken 1 Øya videregående skole er godkjent etter privatskoleloven. Skolen får dekket 85% av undervisningsutgiftene fra staten. Skolepengene som eleven selv må betale for studieplass, vil dekke noe av de resterende kostnadene. Skolepengesatsen inkluderer enkelte turer og ekskursjoner

Vitnemål og kompetansebevis; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 69 36 64 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Fredrik II videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss . Merkurveien 2 1613 Fredrikstad. Vis i kart. Adkomst og. Ta kontakt med skolen dersom du trenger karakterutskrift, kompetansebevis eller nytt vitnemål.Tlf: 78 96 39 00 eller på e-post: tana.vgs@tffk.n Grunnkurs ADR - kompetansebevis for vegtransport av farlig gods; Yrkessjåførlinjen er plassert på en filial av Hønefoss videregående skole som heter Risesletta. Denne filialen ligger ca 2 km utenfor Hønefoss sentrum i retning Fagernes. Undervisningen er gratis, men du må selv betale lærebøker og gebyrene Statens Vegvesen tar for. Vitnemål og kompetansebevis; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 69 10 20 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Greåker videregående skole Postboks 130 1720 Greåker. Finn ansatt . Besøk oss . Fortunaveien 16 1719 Greåker. Vis i kart. Adkomst og.

Vitnemål og kompetansebevis; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 69 21 66 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Halden videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss . Porsnesbakken 12 1772 Halden. Vis i kart. Adkomst og parkering. Bestilling av dokumentasjon fra Dahlske videregående skole. Dersom du har behov for nytt vitnemål eller kompetansebevis kan du bestille det her. Dahlske videregående skole har også elevdokumentasjon fra Sørlandets fagskole (tidl. Sørlandets tekniske fagskole) til og med skoleåret 2016/2017, og tidligere Frivoll vgs Store deler av året tilbyr vi leksehjelp tre dager i uken Steinkjer videregående skole har som mål at alle elever skal føle seg trygge, trives godt og dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis), realkompetansevurdering og eksamen inkl. privatist-eksamen. Både Ingri og Leif Arne jobber med saker som er spesielt knyttet mot elevene

Heimdal videregående skole - SkolesideSkoleavslutning for avgangselevene våren 2020Åpning av Skrivesenteret på avdeling sør! - Porsgrunn

Vitnemål og kompetansebevis - Lillehammer videregående skole

Vitnemål og kompetansebevis; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 67 17 63 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Rud videregående skole Postboks 34 1309 Rud. Finn ansatt . Besøk oss . Hauger Skolevei 15 1351 Rud. Vis i kart. Adkomst og parkering. Følg oss. Vitnemål og kompetansebevis; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 69 24 22 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post . Malakoff videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss . Dyreveien 9 1532 Moss. Vis i kart. Adkomst og parkering. Kvadraturen videregående skole Postboks 788 Stoa 4409 Arendal. Send e-post: kontakt@kvadraturen.vgs.no. Organisasjonsnummer: 921707134. Fakturaadresse: EHF:921707134 Agder fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788 Stoa 4809 Arenda Da kan Krokeide videregående skole være det rette for deg! Private videregående skoler er ikke med i VIGO, Krokeide VGS har derfor egen søknadsprosedyre. Vi gjør oppmerksom på at kun fullstendig dokumenterte søknader vil bli behandlet. Opptakskrav. Det er tre ufravikelige krav for opptak til vår skole. Søker må dokumentere: Fullført.

Skoleruta

Videregående opplæring - Udi

Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole. Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse,. Dahlske videregående skole har også elevdokumentasjon fra Sørlandets fagskole (tidl. Sørlandets tekniske fagskole) til og med skoleåret 2016/2017, og tidligere Frivoll vgs. Det må beregnes ca. to ukers leveringstid. (i perioden juni/juli kan det ta noe

Nyheter - Porsgrunn videregående skoleHelsedirektoratet - Informasjon til barn og unge om detKontakt

Vitnemål og kompetansebevis - Stovner videregående skole

Unntakene på fraværsregelen fortsetter, og helserelatert fravær skal ikke telle på vitnemål og kompetansebevis. Det stiller krav til både elever, Buskerud videregående skole Jellumveien 1 3340 Åmot. Finn ansatt . Besøk oss Besøksadresse avd. Rosthaug. Jellumveien 1 3340 Åmot. Besøksadresse avd. Buskerud. Buskerudveien 13 Du kan lese mer om vitnemål og kompetansebevis på Vilbli.no. Generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse er det formelle kravet for opptak til høyere utdanning. Dette kan oppnås med vitnemål fra videregående skole. Generell studiekompetanse etter 23/5 regele Vitnemål og kompetansebevis; Vurderingsplaner ST; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 31 29 22 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Røyken videregående skole Jon Leiras vei 30 3440 Røyken. Finn ansatt . Besøk oss . Jon Leiras vei 30 3440 Røyken. Vis i. Du får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen du har gjennomført. Forsterket avdeling kan tilrettelegge for praksis i varig tilrettelagt arbeid eller i en ordinær bedrift. Hvor du får jobb kommer an på hva du kan fra før og hva du lærer deg i videregående skole Sam Eyde videregående skole har også elevdokumentasjon fra tidligere Strømsbu vgs, Arendal Maritime vgs og Blakstad vgs. Det må beregnes ca. en ukes leveringstid. (I perioden juni/juli kan det ta noe lengre tid) Vitnemål som er fra 1995 og bakover i ti

VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2019 / 2020 - Bodø_vgsFra VTFK - Nye karanteneregler for å hindre korona-smitteAktivitetsplan for et trygt og godt skolemiljø - Bodø_vgs
 • Neuffer t3.
 • Alles zum verschenken.
 • Gemeindewohnung feldkirchen bei graz.
 • Hypermobilitetssyndrom fysioterapi.
 • Aziz shavershian said shavershian.
 • Tanzschule krüger abschlussball.
 • Thema lente: juf janneke.
 • Mestergull liertoppen.
 • Große fleischfressende pflanzen.
 • Indifferenskurve forklaring.
 • Myalgic encephalopathy treatment.
 • Prince albert death.
 • Ferge moss danmark.
 • Manifestsenteret behandling.
 • Tutankhamun series.
 • Bohem band.
 • Battlefield 4 multiplayer.
 • Hvordan få ekstern harddisk til å fungere på mac.
 • Bibelvers om kjærester.
 • Aktiviteter for eldre kristiansand.
 • Chili klaus adventskalender.
 • Feuermal baby ursache.
 • Frauenfeld earlybird tickets.
 • Polski film wojenny warty obejrzenia.
 • The vampire diaries season 6.
 • Raphanus sativus l.
 • Leghorn äggfärg.
 • Hochauflösende satellitenbilder deutschland.
 • Renters rente aksjer.
 • Best vlogging camera.
 • Gravid 25 4.
 • Barnebursdag rogaland.
 • Esther schweins ehemann.
 • Ausmalbilder baustellenschilder.
 • Mongoloid definisjon.
 • Ninjago bursdagsartikler.
 • Adobe reader no.
 • Vidar bueskytter.
 • Kondro sarkom.
 • Merkur planet monde.
 • Susan sideropoulos facebook.