Home

Ekstra ferieuke ved fylte 62 år

Denne ekstra uken ferie skiller seg på enkelte områder fra ferielovens øvrige bestemmelser om feriepenger og feriefritid. 1. Opptjening av feriepenger for ekstra ferie. Feriepengene opptjenes året før ferieåret, dvs året arbeidstakeren fyller 59 år. Feriepengeprosenten er 2,3 % Arbeidstakarar som har fylt 62 år, eller som av helsemessige, Arbeidstakarar som fyller 60 år i løpet av ferieåret (det året ein skal avvikle ferien), har krav på ei veke ekstra ferie. Dersom du fyller 60 år i løpet av ferieåret, Ansiennitet ved oppseiing

Senioruken - Dette må du vite om ferie etter fylte 60 år

 1. Ekstra ferieuke for 60-åringer Nei, du får ikke seks ferieuker etter fylte 60 Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, altså det året man skal avvikle ferien, Få 49 dager ferie kun ved å ta ut 20 feriedager. Del på facebook Følg på Instagram Si ifra om feil i artikkelen
 2. Ekstra ferieuke for deg over 60 år. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Retten til 6 virkedager (1 uke) ekstraferie inntrer allerede 1. januar det året du fyller 60 år. Dette betyr i praksis at du kan kreve å avvikle ekstraferie selv om du ennå ikke har hatt bursdag dette året
 3. Fra det året ansatte fyller 60 år, gjelder det egne regler for ferie og feriepenger. Dette inkluderer blant annet rett på mer ferie i tillegg til en noe høyere sats for feriepenger. Her får du oversikt over de viktigste reglene. «Senioruken» - mer ferie. Fra det året man fyller 60 år, har man krav på én ekstra ferieuke
 4. Ekstra ferieuke. Det året du fyller 60 år har du rett til 1 uke ekstra ferie. Fra fylte 62 år får du som statsansatt åtte ekstra fridager pr år. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden
 5. Senior - over 60 år # Det året du fyller 60 år har du rett til 1 uke ekstra ferie. Merk at det blir vanlig skattetrekk på denne ferieuken. Her kan du lese mer om ekstra ferie for ansatte over 60 år. Det året du fyller 62 år har du rett til 8 dager fri med lønn, seniordager. Overføre feriedager eller ferie på forskudd
 6. Ved å oppfordre til mentorprogram og legge til rette for at eldre kan formidle sin erfaring til yngre, sikrer dere at faglig informasjon ikke forsvinner den dagen seniorene pensjonerer seg. Gi ekstra lønnstillegg. Det er mulig å gi seniorer lønnstillegg for eksempel ved fylte 62 år, med krav om at de fortsetter i stilling
 7. NB: Om du ikke har hatt ferie, har du ved oppsigelse uansett rett på feriepengene, både de opptjent samme og forrige år. NB 2: Om du ikke avviklet ferie hos eks-arbeidsgiveren dette året, kan du kreve å ha ferie hos påfølgende arbeidsgiver, etter de regler nevnt i spm. 12

eller flere ansatte som benyttet ekstra ferie/fritid som et fastholdelsestiltak (utover «senioruka»). Tilbys i de aller fleste tilfeller fra fylte 62 år og den mest vanlige ordningen er mellom 5 og 10 dager ekstra ferie kan alle statsansatte over 62 år få åtte ukers ferie. - Vi vil motivere folk til å fortsette i jobben etter fylte 62 år. Sanners nye regler kan gi deg mange tusen ekstra

Senior i arbeidslivet - Arbeidstilsyne

Arbeidstakere over 70 år har ingen rett til sykepenger, verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstakere har fra og med det året de fyller 60 år rett på en ekstra ferieuke. I motsetning til annen ferie, er det arbeidstakeren selv som bestemmer tidspunktet for denne ekstra ferieuken Arbeidstakere over 60 år. Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til en ekstra ferieuke etter ferieloven. Tidligere gjaldt ordningen bare de som fylte 60 innen 1. september i ferieåret, men dette er nå endret. Den ekstra ferieuken finansieres ved at prosentsatsen for beregning av feriepenger forhøyes med 2,3% Ekstra ferieuke. 1 av 4 brukte den ikke Arbeidstakere har etter Ferielovens § 5 rett på en ekstra ferieuke fra det året de fyller 60 år (siden 1976). Undersøkelsen viste at hver fjerde senior ikke tok ut den ekstra ferieuken i 2015 Arbeidstakere som fyller 60 år vil ha rett til ekstraferie på 6 virkedager, noe som tilsvarer en ekstra ferieuke. Feriepenger for den ekstra ferieuken beregnes med 2,3 % av det ordinære feriepengegrunnlag som er opptjent i opptjeningsåret. Når skal det merkes av for at en ansatt oppfyller kravet t..

Arbeidstakere som er over 60 år, eller fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til 6 virkedager - tilsvarende en uke - ekstra ferie, ifølge ferieloven. Feriepengene skal da beregnes etter en høyere prosentsats. Du kan selv bestemme når denne ekstraferien skal tas ut Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 62 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609), 5 des 2008 nr. 82 (ikr. 1 jan 2009 iflg. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, jf. likevel denne paragraf nr. 5, § 7 nr. 3 første ledd og § 9 nr. 1 og 2

Ekstra ferieuke ved fylte 60 år Ordinær ferie inneværende år Type ferie Oppsigelse fra arbeidsgiver Overtallig Avskjed i nåde » Ikke obligatorisk felt AFP mellom 62 og 67 år Pensjon 67 år Pensjon 70 år Pensjon mellom 67 og 70 år Uførepensjon Denne blanketten bukes når en person fratrer sin stilling Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke. Denne ekstra ferien gir vanligvis også en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent. Dette var en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie Ekstra ferieuke etter fylte 60 år? Jeg har forstått det slik at jeg da har en sjette ferieuke i tillegg til de fem ukene som følger av arbeidsavtalen min. Stemmer det? Av Storeng, Beck & Due Lund 12. desember 2011, 09:4

Ekstra ferieuke for 60-åringer - Nei, du får ikke seks

[Februar 2018] Får man flere feriedager etter fylte 62 eller 66 år, i tillegg til den ekstra ferieuken som man får etter fylte 60 år?Jeg har hørt rykter om at man får to dager til. Lærer. SVAR: Det kommer faktisk an på hvilken kommune du bor i, for dette er ikke sentrale bestemmelser, men lokale. Jeg har sporet opp at i din kommune har det lokale regelverket følgende ordlyd Borgarting lagmannsrett har tatt stilling til hvor vidt personell som allerede hadde seks ukers ferie har rett til ekstra ferieuke ved fylte 60 år. Snakk med oss Ring 22933850. Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no 1.11.2018 TREKKER FOR MYE: Infotjenesters økonomirådgiver Øivind Elvestad sier det fort blir feil skattetrekk når feriepengene for den ekstra ferieuken til arbeidstakere over 60 skal utbetales sammen med resten av feriepengene i juni. Trekker for mye skatt for 60-årsferien. Feriepengene for den ekstra ferieuken til ansatte over 60 år er trekkpliktig

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på én uke ekstra ferie. I tillegg til feriedagene etter ferieloven har mange arbeidstakere en tariffestet femte ferieuke. Dersom du er omfattet av en tariffavtale som gir en femte ferieuke har du rett på 30 virkedager ferie i året, det vil si 5 uker De ekstra fridagene for ansatte over 62 år blir høyt verdsatt. Seniorfridagene gir økt fleksibilitet og mulighet til å ta seg inn, og de bidrar til trivsel. Det fremgår også av undersøkelsen at seniorfridagene har størst betydning for de som har tenkt å arbeide lenge, som opplever arbeidsmiljøet som godt og som jobber fulltid

Drømmer du om en ekstra lang ferietur? Du kan avtale både uttak av forskuddsferie og overføring av ferie. Ferieloven § 7 (2) åpner for at du kan ta ut inntil 12 virkedager ferie på forskudd, og/eller overføre inntil 12 virkedager til neste år. Begge deler må avtales skriftlig med arbeidsgiver For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent. Dette gjelder for arbeidstakere som har lovbestemt krav på ferie i fire uker + en dag. Arbeidstakere over 60 år har en ekstra ferieuke. Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale fem uker ferie. Gjelder dette for din bedrift må du sette av 12 prosent feriepenger Ekstra ferieuke for 60-åringer. Alle 60-åringer får en ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60 år. Vern mot oppsigelse pga alder Fra Arbeidsmiljøloven, § 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse: (1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold «Senioruka» - ekstra ferieuke for 60-åringer Arbeidstakere som er 60 år eller eldre, har etter ferieloven § 5 (2) en lovbestemt rett til en ekstraferie på 6 virkedager per år. Ferieloven regner også lørdager som virkedager, så i praksis gir loven 60-åringer en ekstra arbeidsuke fri Feriepengesatsen etter ferieloven er 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale er imidlertid feriepengesatsen 12 prosent. Fyller du 60 år i ferieåret har du i tillegg til ekstra ferie krav på feriepenger for den ekstra ferieuken med 2,3 prosent etter ferieloven. Dette tillegget gjelder uavhengig av om du kun har rett til ferie etter.

ekstra ferieuke fra fylte 60 år, jf. ferieloven § 5,-ekstra fridager («seniordager») fra fylte 62 år, jf. HTA pkt. 5.6,-rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2, og- Ved å søke etter kvalifiserte medarbeidere blant all den kompetanse som er tilgjengelig i samfunnet,. Ekstra ferieuke og feriepenger for arbeidstakere over 60 år Ved fylte 60 år har arbeidstaker rett på en uke ekstra ferie. Arbeidstaker kan selv bestemme tidspunkt for denne ene uken, men det forutsetter at arbeidsgiveren har fått beskjed om dette minst 14 dager før ferien skal avvikles Tidligere var det bare de som fylte 60 år innen 1. september i ferieåret som hadde krav på seks ekstra feriedager og forhøyet feriepengesats det året. Ved lov 5. desember 2008 nr. 82 ble dette endret slik at arbeidstakere som fyller 60 år mellom 1. september og 31. desember også fikk rett til forlenget ferie og ekstra feriepenger det året

Ansatte som har full opptjening ved fylte 67 år, Det er også viktig å merke seg at ansatte over 60 år har rett til en ekstra ferieuke og at arbeidsgiver har en særlig tilretteleggingsplikt. Ansatte over 62 år har på visse vilkår også rett til redusert arbeidstid Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på seks virkedager ekstra ferie, jf. ferieloven § 5 (2). Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv når ekstraferien skal avvikles, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen, jf. § 6 (1) Min kollega er 69 år og jobber 100%. Han har noe som heter seniordag. Måten han praktiserer dette er ved å ha en fast fridag i uken med lønn(fredager). Har har i tillegg 1 ekstra ferieuke. Er dette korrekt, har han rett på dette

Når du har fylt 62 år har du rett til å kunne redusere arbeidstiden, Det gir en pensjonsutbetaling frem til ordinær pensjonsalder ved 67 år. Skifter du jobb etter etter fylte 55 år, kan det ha store økonomiske konsekvenser Ved å vente til 67 år blir den årlige pensjonen 244.000 kroner. I dette eksemplet gir det altså 48.000 kroner ekstra ved å vente i 5 år. Hva som til syvende og sist lønner seg avhenger av hvor lenge du lever. I kolonnen Pensjon 1 er det forutsatt at det er pensjonsbeholdningen ved fylte 62 år som fordeles

Fra og med det året du fyller 62 år har du rett på 8 dager fri med lønn. English version - Senior days Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon | Temaside om lønn | Sider merket lønn. Skjema for søknad om uttak seniordager finner du i HR-portalen - under registrering av ferie.. Deltidsansatte Det tilbys i de aller fleste tilfeller fra fylte 62 år, og den mest vanlige ordningen er 10 000 kroner til 25 000 kroner. Over 20 prosent av virksomhetene benyttet ekstra ferie og fritid som et fastholdelsestiltak utover «senioruka». Det tilbys også i de aller fleste tilfeller fra fylte 62 år med fem og ti dager ekstra ferie Da den gamle AFP-ordningen er en tidsavgrenset ytelse man får mellom fylte 62 og 67 år, vil det bli stadig færre pensjonister i den gamle ordningen, og ved utgangen av 2015 avvikles den. Alle som har tatt ut AFP i gammel ordning vil gå over til alderspensjon etter fylte 67 år Du kan velge å starte uttaket av pensjon tidligst fra 62 år, eller i det lengste vente til du fyller 75 år. De fleste tar ut pensjonen samtidig som de slutter å jobbe, men noen velger også å ta ut pensjonen allerede fra fylte 62 år, samtidig som man fortsatt jobber

Ekstra ferieuke for deg over 60 år - Delt

 1. Uføregraden vil ikke påvirkes av hvor høy inntekt du har ved siden av. Du melder inn hvor høy inntekt du forventer å få. Dette har både betydning for skattetrekket, og størrelsen på uføretrygden. Hver høst året etter inntektsåret gjøres det en beregning om du har fått en korrekt uføretrygd ut fra arbeidsinntekten ved siden av
 2. Fra 1.7. 2008 har alle arbeidstakere over 62 år rett til redusert arbeidstid. Arbeidsgiver må i de fleste tilfeller påregne at en arbeidstidsreduksjon medfører en generell ulempe, for eksempel ved at man må ansette ekstra personell eller gjennomføre en viss omorganisering av arbeidet
 3. Alle har altså rett på fem uker ferie, 25 virkedager + 5 ekstra virkedager ved tariffavtale. Det finnes imidlertid noen unntak. Dersom du fyller 60 i løpet av ferieåret, får du i tillegg ekstraferie på seks virkedager. Disse dagene kan tas samlet eller med en eller flere dager av gangen. Ansettelsestidspunkt har også noe å si
 4. Er du mellom 62 og 65 år får du utbetalt AFP beregnet ut fra regler i folketrygdloven. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden, uten levealdersjustering, som om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på 1 700 kroner per måned
 5. • En ekstra ferieuke fra fylte 60 år. • Redusert arbeidstid fra fylte 62 år. • Tilrettelagt arbeid på grunn av alder. Seniorene er de mest stabile arbeidstakerne. Dette fant Fafo: • Over halvparten av arbeidstakerne sier den ekstra ferieuka har motivert dem til å være lenger i arbeid
 6. Tall fra SSB viser at 40-50 prosent av eldre arbeidstakere ønsker å gå av med pensjon fra 62-års alder. Men det er slett ikke alle som kan gå av med pensjon som 62-åring. - Har du lav inntekt vil kunne oppleve at du har for lite opptjent pensjon og du får ikke lov å ta ut full pensjon fra folketrygden fra 62 år, sier Kristin Myrmo, pensjonsøkonom i SpareBank 1 til DinSide
 7. Fra fylte 60 år har medarbeidere i Helfo en ekstra ferieuke. I tillegg har man fra fylte 62 år rett til permisjon med lønn i 14 dager per kalenderår Du kan be om å få tilsendt søkerlisten ved å sende e-post til kontaktpersonen som er oppgitt i den aktuelle stillingsannonsen

Prosentsatsen for feriepenger er minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget for folk flest, men 12,5 % for alle over fylte 60 år. Det kan likevel påvirkes av en rekke ting, som blant annet hvor lang ferie du skal ha, men den kan aldri være lavere enn minimumsatsen en ekstra ferieuke for alle fra og med det året de fyller 60 år, retten til redusert arbeids - tid fra fylte 62 år og retten til tilrettelagt arbeid på grunn av alder. Vi er i rapporten opptatt av hvor utbredt bruken av de tre særordningene er, om ordningene fungere Som kjent bortfalt seniorordningen med én fridag i uken, og det ble vedtatt at seniorene fra 62 år skulle få en ekstra ferieuke. I forbindelse med oppstarten av denne ordningen ble Fagforeningen kontaktet av flere opprørte plasstillitsvalgte og medlemmer vedrørende praktiseringen av denne ferieuken for det året de fylte 62 Å ta ut pensjon, og samtidig slutte å jobbe ved 62 istedenfor 67 år, gir for mange om lag 30 prosent lavere årlig pensjon - hvert år, resten av livet. Skal du gå av tidligere uten at det svir for mye i lommeboka, må de aller fleste starte å spare til pensjon på egenhånd

Ferie: Hvilke regler gjelder for ansatte over 60 år

 1. For noen kan til og med litt ekstra ferie være det som skal til, men det gjelder på ingen måte alle. En åpen diskusjon om hva som motiverer eldre arbeidstakere til å stå i jobb er nødvendig. I kjølvannet av pensjonsreformen er det på sin plass å diskutere hva en eldre arbeidstaker er, og om grensen automatisk går ved 60 år, i alle yrker, i 2016
 2. redusert arbeidstid ved 62 år og rett til ekstra ferieuke og økt feriepengegrunnlag ved fylte 60 år. Virke mener at når en av hovedbegrunnelsene for å heve 70-årsgrensen var økt levealder og generelt bedre helse, bør den samme argumentasjonen tilsi endringer også i andr
 3. dre selskap. I juli måned skal jeg avvikle fire ukers ferie. Dette er allerede avtalt med arbeidsgiver,.
 4. Den tilsatte skal ved fylte 60 år få tilbud om en egen samtale som en del av forberedelsen til pensjonsalderen; Gi tilbud om seniorkurs for beregning av pensjon; Ekstra ferieuke - 60 år. Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har krav på en ekstra ferieuke i løpet av ferieåret
 5. gen av den enkeltes arbeidssituasjon. I noen tariffavtaler finner man også bestemmelser om seniorer og seniorordninger, for eksempel ekstra fridager, kortere arbeidsdag, tilrettelegging og kompetanseutvikling

Seniorpolitiske tiltak ved UiO - For ansatte

De seniorpolitiske tiltakene innebærer at ansatte i Bindal kommune per i dag gis en lønnsøkning tilsvarende fire prosent av årslønnen og en ekstra ferieuke fra fylte 62 år. Må ta ned driften. Formannskapet hadde rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan oppe til behandling 27. november års ansiennitet. Tillegg for ekstra lørdag eller søndag utover 3. hver helg. Ekstra betaling for langvakter. Ekstra tillegg for å jobbe natt på hhv. 12.000 og 50.000 kr. * Rømskog: En ekstra ferieuke etter fylte 62 år. * Råde: Gir lønn som 10 års ansiennitet ved ansettelse. Ansvarsvakttillegg til sykepleiere i turnus i HBT og sykehjem seniorer - dvs. arbeidstaker over 60 år Tiltak som for eksempel seniorers rett til ei ekstra ferieuke pr. år fra og med fylte 60 år og åtte dager fri med lønn pr. kalenderår fra fylte 62 år (seniordager), er virkemidler som er tatt i bruk for å lykkes med dette 60 år har et større behov enn yngre arbeidstagere for rekreasjon og fritid, da det oppfattes at de føler seg mer slitne enn yngre arbeidstagere. Formålet er at de skal stå lenger i jobben ved at de gis anledning til å hente seg inn i den ekstra ferieuken.11 Det fremgår også at den positive effekten av en ekstra ferieuke ka

Ferie - spørsmål og svar - Wiki - innsida

Ellers inneholder arbeidsmiljøloven en bestemmelse om at arbeidstagere ved fylte 62 år har rett til redusert arbeidstid, Ferieloven angir at arbeidstakere skal ha en ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60 år. I staten gis det åtte dager ekstra fri når man passerer 62 år (seniordager) Forsker Kirsten Danielsen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) fylte 67 år i sommer og har fått en kollega til å regne ut hva hun vil tape på å fortsette i. Tariffoppgjøret i 2000/2001 ga mange grupper en femte ferieuke, men denne ekstra ferien er ikke en del av ferieloven, og det er et lokalt spørsmål ved hver enkelt arbeidsplass om de ansatte har en ekstra uke fri. Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret får en ekstra ferieuke, til sammen minimum 30 dager ferie Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 16. november 2007 Bjørn Iversen ordfører (s) Side 2 av 24 Sakliste administrasjonsutvalgets møte 22. november 2007 Saksnr Innhold PS 14/07 Godkjenning av møteprotokoll PS 15/07 Seniortiltak

Senior­politiske tiltak - Statens pensjonskass

alderspensjon ved fylte 65 år. Økonomi Det er særlig de to ekstra ferieukene som seniorer kan benytte seg av som har økonomiske konsekvenser for de tjenestene som må sette inn vikarer. Ansatte kan ta ut 1 ekstra ferieuke pr år fra fylte 62 år, og ytterligere 1 uke fra fylte 64 år 1973: Pensjonsalderen senkes til 67 år, med mulighet til å fortsette til fylte 70 år. 1974: En del utsatte grupper av arbeidstakere får 38 timers arbeidsuke. 1976: 40 timers arbeidsuke. Ei ekstra ferieuke for eldre arbeidstakere. 1977: Arbeidervernloven blir til arbeidsmiljøloven Jernbaneverket. Fortsatt på rett spor - Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke tenker så mye på alder. Jeg er i god form og tenker ikke på å slutte Ekstra ferieuke I henhold til Ved fylte 55 år: Reduksjon med inntil 5,8 % Ved fylte 60 år: Reduksjon med inntil 12,5 % Diagrammet viser hvor mange som har tatt ut AFP 62 - 65 i årene 2007 til og med 3.kvartal 2012 Når det gjelder nye uttak i 2013,.

Ved fylte 62 år gis 10 ekstra feriedager pr. år. 20% redusert stilling med 100% lønn. Betingelse: Den ansatte må ha vært ansatt i Loppa kommune sammenhengende de siste 5 år. Det gis kr. 25.000 pr år i seniortillegg fra fylt 62 år. Deltidsansatte får forholdsmessig utbetaling. Betingelse: Den ansatte må ha vært ansatt i Loppa kommune. alle fra fylte 65 år. barn og voksne med: diabetes type 1 og 2. kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt. kronisk nevrologisk sykdom eller skade. nedsatt immunforsvar. svært alvorlig fedme (KMI over 40). annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa. Vaksineres n tillegg til lovpålagt ekstra ferieuke ved fylte 60 år, gir Tromsø kommune sine arbeidstakere én ekstra feriedag pr måned, max. 11 dager pr år (10 dager for pedagogisk personell). Andre tiltak for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid er ekstra lønnstilskudd ved fylte 6

Ferie - hva har du rett på? 15 viktige spørsmål og svar

 1. Ekstra ferie etter fylte 60. Samme år som man fyller 60 år får man en ekstra ferieuke eller 6 virkedager ekstra, også kalt «senioruken». Denne senioruken følger særegne regler, som du kan lese mer om her
 2. Det er jo også fullt mulig å forhandle inn en ekstra ferieuke med arbeidsgiver, sier Heidi Nordby Lunde. «Avskiltes» før fylte 60. Hun reagerer også på at man flere steder i offentlig sektor blir «avskiltet» før man fyller 60 år. Dette gjelder blant annet for brannmenn og politifolk
 3. dre stressende deltidsarbeid så snart de bikker 50. Jeg håper og tror at dette etter hvert vil endre seg
 4. Ifølge hovedtariffavtalen i staten har arbeidstakere over 62 år åtte dager tjenestefri med lønn per år fra det kalenderåret man fyller 62 år. I tillegg kan de lokale partene (arbeidsgiver og de tillitsvalgte) inngå avtale om inntil seks ekstra dager fri med lønn per år
 5. nelig ferie, det vil si hvert ferieår

Og som 60-åring har hun fått en ekstra ferieuke. LO-lederen fylte 60 år i fjor sommer, Det gir en et årlig innskudd på 10.000 kroner ved en årslønn på 500.000 kroner Ved avgang ved 62 år får du full ytelse. Ved avgang ved 63 år får du 2/3 av full ytelse. Ved avgang ved 64 år får du 1/3 av full ytelse. Går en av etter at du har fylt 65 år får en ingenting. Det første årskullet som kan søke er de som er født i 1957. De vil motta 1/7 av full ytelse

Alderspensjon fra folketrygden kan tas ut fra det tidspunktet du selv bestemmer etter fylte 62 år. I tillegg til valg av tidspunkt, kan du selv velge hvor stor del av pensjonen du vil ta ut til enhver tid. Laveste uttaksgrad er 20 prosent, deretter er det en gradering på 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent Da den ble innført, ga den mulighet til å fratre fra 66 år, men i årene etter ble den gradvis utvidet. Fra 1998 ga AFP-ordningen deg mulighet til å gå av ved 62 år og ga utbetaling til 67 år, hvor man gikk over til ordinær alderspensjon. AFP var altså den gang en førtidspensjonering for «sliterne» i arbeidslivet Mange glemmer å ta de fem årene med ekstra pensjon i beregningen. De innser ikke at det går drøyt 17 år før man har fått igjen de samme pengene, om man heller utsetter uttaket til fylte 67 år. Plahte presiserer at dette er et forenklet bilde. Effekten av skatt, regulering og avkastning kommer i tillegg. LES OGSÅ

Arbeidstakere over 60 år kan plusse på 2,3 % på prosentsatsen, samt en ekstra ferieuke. Arbeidstakere fra og med fylte 60 år med 5 uker og én dags ferie vil få 12,5 % av brutto årslønn fra fjoråret utbetalt. Arbeidstakere fra og med fylte 60 år med 6 ukers ferie vil få 14,3 % av brutto årslønn fra fjoråret utbetalt. Utregning av. Hvor mye du tar ut bestemmer du selv og er ikke avhengig av hvor mye du jobber ved siden av. Dette betyr at du for eksempel kan motta 100 prosent pensjon og jobbe 50 eller 80 prosent ved siden av. Mellom 62 og 67 år er valg av uttaksgrad likevel avhengig av hvor stor pensjonsopptjening du har I gjeldende lov- og avtaleverk er det en del bestemmelser som kommer til anvendelse der arbeidstakeren passerer en bestemt alder. KA vil i dette rundskrivet minne om og presisere en del lover og regler som vedrører særskilt arbeidsgivere som har tilsatt eldre arbeidstakere. Dette rundskrivet erstatter rundskriv 5/98 om samme tema Noen spørsmål går igjen fra gang til gang. Spesielt er det mange som ønsker å kunne jobbe litt ved siden av pensjonisttilværelsen, og lurer på om det er mulig samtidig som de mottar alderspensjon fra oss. Her forleden kom det inn en e-post fra «Guri»: Hei, jeg vil pensjonere meg fra juli i år Arbeidstakar som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal ha ei veke ekstra ferie. Denne ferien disponerer arbeidstakaren sjølv, men han eller ho må varsle arbeidsgivar om ferien seinast to veker før. Senior tenestefri. Seniorarbeidarar får frå fylte 62 år åtte dagar ekstra fri med lønn

Fra fylte 62 år gis en ekstra ferieuke utover ferielovens bestemmelser. For deltidsstillinger beregnes antall fridager forholdsmessig ut fra stillingsprosent. Ferien kan ikke overføres eller utbetales, og skal avtales i samarbeid med nærmeste leder. Fridagene/ferien kan benyttes samlet, delt opp i korte perioder eller tas ut som enkeltvise. Ekstra ferieuke for seniorer Artikkeltags. debatt; derfor flere aktive tiltak som gjør det lettere for eldre arbeidstakere å fortsette i et krevende arbeidsliv noen år til. Et slikt tiltak er den ekstra ferieuken for seniorer, og at mange jobber ved siden av at de tar ut pensjon I det offentlige har du ingenting å tape på å pensjonere deg som 62-åring, og tjener lite på å jobbe tre år ekstra. Offentlig sektor prioriterer å verne om ansatte som ikke kan eller vil stå i jobb til de er 67. Dette skjer ved hjelp av ordninger som ikke reduserer alderspensjonen, selv om du arbeider ett til fem år mindre Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra fylte 62 år. Det er altså fullt mulig å ta ut pensjon fra folketrygden og samtidig fortsette å jobbe. Ønsker du å fortsette å jobbe etter at du har fylt 67 år, og samtidig ta ut pensjon, er det imidlertid viktig å kjenne til dette: Du får mest i pensjon dersom alderspensjonen i folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen tas ut.

Statsansatte over 62 år får 8 ukers ferie - V

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra fylte 67 år Sparing til pensjon gjennom IPS gir en skattefordel. Dersom du sparer inntil 40.000 kr i året og vil du få 22 % i fradrag på skatten. Alt du sparer i IPS er unntatt formueskatt, og du betaler ikke skatt på gevinsten før du tar ut pengene. Utbetaling skjer ved fylte 62 år og fortsetter til du er minst 80 år. Start IPS. ASK - Aksjesparekont Ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side skal oppsigelsesfristen for arbeidstaker med minst 10 års sammenhengende tilsetting, være minst 4 måneder dersom han er fylt 50 år, 5 måneder hvis han er fylt 55 år og 6 måneder dersom han er fylt 60 år I aldersgruppen 55 til 66 år var 62,9 prosent sysselsatt i første kvartal 2006. i mellomtiden. Årsaken er trolig at AFP-ordningen er såpass gunstig at den har forhindret uføretrygding før fylte 62 år. for eksempel ved å tilby eldre å jobbe 80 eller 90 prosent til 90 eller 100 prosent lønn eller tilby en ekstra ferieuke,.

NHO vil fjerne senioruka - Vi bør ha en diskusjon om hva som er riktige seniorpolitiske tiltak, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Redusert stilling og ekstra ferieuke bør ikke være generelle rettigheter som gis alle over 62 år Retten til ekstra ferieuke fra 60 år Argumenter for å endre • koblingen til fleksibel alderspensjon fra 62 år • kan bidra til å stå lenger i arbeid • et gode for seniorer . Alternativer: beholde, • retten til å fortsette i stillingen ved tvist • fortrinnsretten til ny ansettelse etter oppsigelse Han har jobbet 80 prosent med full lønn siden han fylte 62 år. I fjor var det 499 ansatte som benyttet seg av ordningen, de aller fleste ved å jobbe 80 prosent med full lønn. Brutto kostnader er anslått til 43 millioner kroner. Ansatte over 62 år skal fremdeles få en uke ekstra ferie Tilrettelegingstilskudd (fra 62 år): Tilskudd som skal brukes til til å tilrettelegge for deg i avdelingen. Tilskuddet kan for eksempel brukes til: Å tilrettelegge turnus. For eksempel færre A-vakter eller kortere vakter. Innleie av eksta personell ved ekstra belastende vakter Ekstra fri i løpet av året. For eksempel en ekstra søndag

Dette må du huske på med eldre arbeidstaker

1. Ansiennitetskravet prøves og må være oppfylt ved fylte 62 år: AFP rettigheter må opparbeides, og arbeidstakeren må være omfattet av ordningen, i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år. Det er overgangsregler for årskullene 1944 - 1955. Ansiennitetskravet kan ikke oppfylles etter fylte 62 år Min arbeidskollega har satt seg opp på ei ferieuke i Mai. Skulle til Spania. Men turen blir det ikke noe av. Hun vil utsette den ferieuken. Men sjefen sa nei. Alle skal ta ferie på dem ukene vi har satt opp. Dette pga at vi jobber i kommunen og blir problem hvis alle skal utsette ferien sin. Dem. Mens 15 prosent av alle 35-åringer bytter jobb hvert år, er det bare 5 prosent av 60-åringene som gjør det samme. Fafo-forsker Anne Inga Hilsen har gransket den siste gruppen og funnet ut hva som er spesielt med dem som våger å bytte jobb som seniorer -Fleksibelt uttak fra fylte 62 år. ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige. NHOs uttalelse før endringene i 2015: • Ekstra ferieuke -ferieloven § 5 (2) - Innført i 1976 • Negativ signaleffekt Den ansatte velger selv når utbetalingen av pensjon skal starte, men tidligst fra fylte 62 år. Den ansatte velger også hvor mange år pensjonen skal utbetales over. Minste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minimum utbetales frem til den ansatte fyller 77 år. Skattefordele

Arbeidstakere over 62 år har i tillegg rett til to ekstra fridager, og arbeidstakere over 65 år har rett til fem ekstra fridager. Vi har utvidet antall fridager til fire for arbeidstakere som har fylt 62 år og sju for arbeidstakere over 65 år. I tillegg kan den enkelte senior mellom 62 og 65 år få inntil seks dager ekstra etter. For å kunne starte tidliguttak av alderspensjonen fra NAV, må pensjonen man vil få ved fylte 67 år minste tilsvarer minste pensjonsnivå som enslig. Det er med andre ord slett ikke alle som kan velge å starte pensjonsuttaket allerede ved fylte 62 år. Typisk gjelder dette de som har jobbet deltid i «alle år» • Lovfestet: Ei ekstra ferieuke for alle ansatte over 60 år. • Særaldersgrense for spesielle grupper. Tiltak der ansatte, i samråd med nærmeste leder, kan benytte seg av ett av følgende tre veivalg: A. Pensjonsgivende seniortillegg på kr 12 000 (for 100 % stilling) per år ved fylte 62, 63, og 64 år 10 milliarder ekstra i år. De siste tallene fra Nav viser at 36 prosent av menn tok ut full pensjon ved fylte 62 år i fjor. 2,8 prosent to ut gradert pensjon. Blant kvinnene er andelen langt lavere: Bare 9,8 prosent tok ut full pensjon fra 62 år, mens 2,8 prosent tok ut gradert pensjon

Ved fylte 58 år: Utvidet medarbeidersamtale. Da tas med et punkt om forebygging og utvikling iet seniorperspektiv med tane på et aktivt arbeidsliv (hel eller deltid) etter fylte 62 år. Etter utvidet medarbeidersamtaler kan det fremkomme forslag til individuelle ordninger som løses på den enkelte enhet eller i samarbeid med andre enheter. I tillegg foreslås det å øke den nedre pensjonsalderen fra 62 til 64 år, kutte i sykelønnsordningen, foreslår utvalget å innføre én ekstra ferieuke som skal kunne tas ut fleksibelt i løpet av året. Til gjengjeld skal det kuttes i formuesskatten, blant annet ved å heve bunnfradraget til ca. 50 millioner kroner

Dine ferierettigheter ifølge Ferielove

I eksemplet nedenfor ser vi at hvis en fra 1963-kullet tar ut pensjon ved fylte 62 år, blir den årlige pensjonen 196.000 kroner. Ved å vente til 67 år blir den årlige pensjonen 244.000 kroner For ordens skyld har jeg både googlet og vært i kontakt med NAV ang. dette spørsmålet. Dessverre blir jeg bare mer forvirret jo mer jeg leser eller prater med folk som skal ha kunnskaper om AFP. Håper derfor noen her inne kan hjelpe meg, i tilfelle vil jeg være veldig takknemlig. Saken gjelder fo..

Særordninger for seniorer virker - iallfall for de eldre

Utover ekstra ferieuke fra 60 år har alle ansatte fra og med det året de fyller 62 år rett til 8 dager tjenestefri pr. kalenderår. Dagene kan tas ut i timer, dager, eller sammenhengende. Slike dager kan ikke overføres til neste kalenderår. Dagene skal planlegges og vil ikke bli erstattet hvis man blir syk på en planlagt seniordag - Opprettholder pensjon- minimum 66% av bruttolønn ved avgang 67 år. - Særaldersgrenser som i dag. 3. Ubekvemstillegg skal gjelde alle arbeidstakere - Kveldstillegget økes til minst 100 kr - Natt- og helgetillegges økes til minst 150 kr. 4. Lærlinger - Konkretiser tid til planlegging og veiledning for lærling i HTA 6.1.7 til minimum Den såkalte seniorsamtalen mange har fra fylte 55 år bør dreie seg om karriereutvikling, ikke karriereavvikling. Kanskje er faglig videreutvikling og satsing på kompetanse en mer virkningsfull medisin enn noen flere dager i solstolen. Ansvar, motivasjon og krav bør være like selvsagt for en 60-åring som for en på 35 år Valgte å jobbe til hun ble 73 - ender opp med null i pensjon Unni Bjelland jobbet drøyt seks år lenger enn det som er forventet. Den ekstra arbeidsinnsatsen koster henne dyrt

Med en lønn på 500.000 kroner og 40 tilbakelagte år i arbeidslivet, vil moren få utbetalt 270.000 kroner pr. år i grunnpensjon fra NAV idet hun går av ved fylte 62 år. Dersom dagens 42-åring vil gjøre som sin mor om 20 år, gå av ved fylte 62 år, vil vedkommende oppleve at grunnpensjonen er ytterligere redusert A. 7 ekstra fridager fra og med 62 år. Den ansatte tar ut fridagene som enkeltdager eller samlet når denne ønsker det selv. (En ukes varsel til nærmeste leder før uttak). B Seniortillegg på kr15.000 i ett år i gangen fra og med fylte 62 år. Tillegget kommer i tillegg til personlig lønn Han var 17 år da han begynte i malerfaget, og har ikke vært arbeidsledig en dag siden. • Fersk dom gir AFP-mulighet til ansatte som kunne mistet den. Første utbetaling et sjokk. Da han i forrige måned fikk sin første pensjonsutbetaling, kom sjokket: 15.808 kroner etter skatt, var det han fikk utbetalt i pensjon etter 54 år som yrkesaktiv

Video: Behandling av feriepenger til ansatte over 60 år i

 • Random hotel booking site.
 • Glutenfri rabarberkaka med mandelmjöl.
 • Ibsen skuespill.
 • Begrenset rasjonalitet.
 • Grave of the fireflies full movie.
 • Yamilet ayala gonzález ramón ayala.
 • Jeg er din anmeldelse.
 • Hör mal wer da hämmert episodenguide staffel 6.
 • Hjemmestudio pakke.
 • Fisher price kasseapparat.
 • Rechenbrett anleitung.
 • Castle combe bibury.
 • Warum heißt maria mutter gottes.
 • Silvester zu zweit düsseldorf.
 • To hvite menn episode 4.
 • Ansiktskrem menn test.
 • Kjøpe festetomt 2016.
 • Tanzschule yvette discofox.
 • Alkalisk vann.
 • University ranking 2017.
 • Vm damehåndball 2017.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • 1933 nsdap.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Hallelujah ptx.
 • Slip av ski.
 • Montere dab antenne airbag.
 • Hva skjer i molde i helgen.
 • 100 meter rekord.
 • Weinklause bei slavica uhingen.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Csu mitglieder.
 • Eksokrin pankreas.
 • Cherokee history summary.
 • Eragon movies.
 • Lesekurs statped.
 • Leg wohnen dortmund wickede.
 • Dupuytrens syndrom.
 • Trotskisme.
 • Ned i vekt etter cipralex.
 • Brann spillere 2009.