Home

Osebergskipet museum

Osebergskipet blei funne i 1904 utanfor Tønsberg i Vestfold. Arkeologane som grov det ut skjøna raskt at dette var den flottaste vikinggrava som nokon gong var funnen. Osebergskipet i Vikingskipshuset. Foto: Kulturhistorisk museum. Skipet blei bygd omkring 820 e.Kr Osebergskipet var i bruk i flere år før det i 834 til slutt ble brukt som gravskip for to høytstående kvinner. Kvinnene lå i et gravkammer midt i skipet, og innvendig var gravkammeret pyntet med et fantastisk, vevd billedteppe Osebergskipet blei bygd i Sørvest-Noreg rundt år 820. Det er laga av eik og kvar enkelt bordgang overlappar den neste og dei er festa saman med jernnaglar. Skipssida består av 12 bordgangar. Under vasslinja er dei berre to-tre centimeter tjukke. Dei to øvste bordgangane er litt tjukkare. Skipsdekket er laga av lause furubord Foto: Kulturhistorisk Museum. Osebergskipet er et klinkbygget skip nesten utelukkende av eik. Skipet er 21,5 m langt, 5 m bredt og med 0,65 m fribord. Det har 15 årepar og en mast med antatt høyde 9-13m. Vekten er ca. 11 tonn. En norsk forsker, Jon Godal, mener at Osebergskipet er bygget etter et alenmål tilsvarende det sjællandske Osebergskipet. Osebergskipet var rikt utsmykket og utstyrt med overdådige gravgaver til de to kvinnene ombord. Tuneskipet. Tuneskipet var det første vikingskipset som ble gravd ut i Norge. Gokstadskipet. På gården Gokstad i Sandefjord kommune lå det en stor gravhaug som ble kalt Kongshaugen, og det ble sagt at det skulle ligge skatter i den

Osebergskipet - Kulturhistorisk museum

Osebergskipet. Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Remove from folder Order image Created with Sketch. 0 Leave a comment Created with Sketch. Created with Sketch. Share About the object. Identifier NF.09060-009. «Osebergskipet» er et klinkbygget skip nesten utelukkende av eik.Skipet er 21,5 meter langt, 5 meter bredt og med 0,65 meter fribord.Det har 15 årepar og en mast med antatt høyde på mellom 9 og 13 meter. Vekten er 4219 kg. Forskeren Jon Godal mener at Osebergskipet er bygget etter et alenmål tilsvarende det sjællandske.. Skipets for- og akterstavn er rikt dekorert med treskjæringer i. Gå til Kulturhistorisk museum. Vikingskiphuset. De store skipsfunnene fra Oseberg, Gokstad og Tune er blant Norges viktigste kulturskatter. Skipene er verdens best bevarte skip fra vikingtiden og Osebergskipet er kanskje det mest imponerende. Vikingskipshuset på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved UiO

Osebergskipet - Vestfoldmuseen

Osebergfunnet er den mest kjente og mest spektakulære av skipgravene fra vikingtiden, og den rikest utstyrte graven fra perioden i Europa. Funnet ble gjort i gravhaugen Revehaugen på Oseberg i Slagen, Tønsberg kommune, i 1904. Funnet er utstilt i Vikingskipshuset i Oslo. «Osebergskipet» har fra 1926 vært utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy utafor Oslo. I 1957 utvida museet og fikk plass til flere av gjenstandene fra Osebergfunnet, blant annet stasvogna, senger, sleder, bøtter, dyrehodeutskjæringer, bildetepper og teltstenger

Vikingskipshuset, ofte kalt Vikingskipsmuseet, er et museum på Bygdøy i Oslo.Det er en del av Kulturhistorisk museum, som er underlagt Universitetet i Oslo, og rommer gravfunnene fra Tune, Gokstadhaugen i Sandefjord, Oseberghaugen i Tønsberg og Borrehaugene i Vestfold. I tillegg til «Tuneskipet», «Gokstadskipet» og «Osebergskipet» finnes flere av gjenstandene fra Osebergfunnet, blant. Det er i år 1200 år siden Norges viktigste fortidsminne Osebergskipet ble bygget. Det er naturligvi Oseberghaugen er en gravhaug fra vikingtida som ligger i Slagendalen i tidligere Sem kommune (nå Tønsberg) i Vestfold.Haugen ble gravd ut i 1904 av arkeologen Gabriel Gustafson.Utgravningene avdekket en skipsgrav fra første del av 800-tallet med to ukjente kvinnelik og et rikt gravgods, deriblant det verdensberømte «Osebergskipet». Funnene fra utgravningene er i dag utstilt i. Osebergskipet prosikres. Provegg i Osebergsalen mellom skip og tårn. Alt utenom Osebergskipet sikres på vogner og flyttes med alle arbeidsplasser inn i nybygg. Åpning for Osebergskipet tas i vestgavl. Fase 4 - Vikingskiphuset - stengt Osebergskipet sikres. Provegg i Osebergsalen rives. Osebergskipet sikres på vogn og trilles til nybygg

Osebergskipet - eit staseleg fartøy - Kulturhistorisk museum

The Oseberg ship (Norwegian: Osebergskipet) is a well-preserved Viking ship discovered in a large burial mound at the Oseberg farm near Tønsberg in Vestfold county, Norway.This ship is commonly acknowledged to be among the finer artifacts to have survived from the Viking Era.The ship and some of its contents are displayed at the Viking Ship Museum at Bygdøy on the western side of Oslo, Norway Et eget museum ble bygget for å huse Osebergskipet, med resten av funnet, Gokstad og Tuneskipet. Funnet har blitt forvaltet og formidlet av Kulturhistorisk Museum, Oldsaksamlingen, tilsluttet Universitetet i Oslo. Vikingskipshuset er et av landets best besøkte museer, og funnet er en del av landets offisielle representasjonskultur Osebergskipet og øvrig gravfunn er i dag utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy, Oslo. Mer om Osebergfunnene og utgravningene kan du lese i Sem og Slagen bygdebok. Om dendroanalyser av The Oseberg ship is exhibited in the Viking ship museum in Bygdøy, Oslo, Norway Arkeolog Gabriel Gustafson (nummer tre f.v.) og hans team foran Osebergskipet. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO. Med den gryende, nasjonalistiske ånden som skulle få sitt utløp i unionsoppløsningen ett år senere var det mange som håpet at graven skulle inneholde levningene av en norsk vikingkonge, en stor historisk personlighet - aller helst Harald Hårfagre

Osebergskipet - Oseberg vikingar

Osebergskipet i Vikingskip-museet på Bygdøy i Oslo. Foto: Erik Thorberg / Scanpix. Publisert 18.06.2014, kl. 21.05 Del på Facebook. Del på Twitter. Del på epost. Fil:CfO0176 museum no. C55000 1 Osebergskipet utgravning, professor Gustafson og mannskapet (Oseberg ship 1904. Photo Olaf Væring, Kulturhistorisk museum UiO Oslo, Norway Her kommer oversikt over trening høsten 2020 for gruppene: 8-10 år, 11-12 år, 13-14 år 15-16 år gutter og jenter Osebergskipet. Osebergskipet ble funnet i Oseberghallen ved Tønsberg i 1903, og dateres til ca år 820 e.Kr. Skipet er 21,5 meter langt og 5 meter bredt. Ingen andre vikingskip er funnet med like mange utskjæringer og flotte detaljer som Osebergskipet. Utskjæringene på skipet er mange

Skipet er bygget etter 733 og er omtrent på størrelse med Gokstadskipet og Osebergskipet. Regjeringen har bevilget 15,6 millioner kroner til utgravingen; Kulturhistorisk museum ved UiO har ansvaret for utgravingen. Første spadetak ble tatt av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) den 26. juni i år. Utgravingen pågår til november Osebergstilen (tidvis også kalt for «broastil») er en norrøn kunst- og kunsthåndverksstil preget av dyreornamentikk som blomstret fra siste halvdel av 700-tallet og til første halvdel av 800-tallet. Den er navngitt etter Osebergskipet, en velbevart skipsgrav som ble avdekket i stor gravhaug fra 830-tallet på Oseberg gård i nærheten av Tønsberg i Vestfold

Du kan nemlig besøke de kjente norske vikingskipene virtuelt på nettsidene til Kulturhistorisk museum. Du kan flytte deg rundt og zoome inn på drageutskjæringer, spikere og årehull. Ett av skipene du kan se på, er det vakre Osebergskipet som ble bygget for 1000 år siden. Klikk her for å utforske Osebergskipet Osebergskipet er 21,5 meter langt og 5 meter bredt, med 0,65 meter fribord. Det har 15 årepar, og ei mast som skal ha vært mellom 9 og 13 meter høy. For- og akterstavnen er rikt dekorert med treskurd. Den ene ble funnet tilnærmet komplett, og har vært grunnlaget for rekonstruksjonen av de øverste delene av stavnene CfO0167 museum no. C55000 1 Osebergskipet utgravning (Oseberg ship excavation 1904. Photo Olaf Væring, Kulturhistorisk museum UiO Oslo, Norway. License CC BY-SA 4.0).jpg 7,481 × 5,989; 9.51 M

Oseberg Sør-plattformen i Nordsjøen ble satt i drift vinteren 2000. Oseberg Sør-feltet, som består av flere strukturer sør for Oseberg-feltet, er bygget ut med en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med stålunderstell Vikingskipshuset på Bygdøy, museumsbygning i Oslo tegnet av Arnstein Arneberg etter arkitektkonkurranse 1914, tilhører Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og rommer skipsfunn fra vikingtiden. Avdelingen som rommer Osebergskipet ble åpnet 1926, fløyene med Gokstadskipet og Tuneskipet 1932, vestibylen og fløyen med gjenstandene fra Osebergskipet 1954 (samme ark.) Vikingskipshuset er et museum på Bygdøy i Oslo.Det er organisert som en del av Kulturhistorisk museum, og har ansvaret for gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberghaugen og Borrehaugene.. Gokstad- og Osebergskipene ble i flere år oppbevart i midlertidige skur ved Universitetet i Oslo, og bevaringsforholdene var svært dårlige.For å bøte på dette foreslo professor Gabriel Gustafson i 1913. Osebergskipet.og Gogstadskipet. Specific subject terms Museer Kulturhistoriske museer Skip Vikingskip; Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edits Institution Norsk Teknisk Museum; Date published February 6, 2019 Date updated February 6, 2019 DIMU-CODE 021018233426.

Gjellestadutgravingen - Kulturhistorisk museum

Osebergskipet - Norsk Folkemuseum / DigitaltMuseu

 1. Denne veka byrjar Göteborgsselskapet Metimur skanninga av Osebergskipet i Vikingskipshuset. - Det vil vera til hjelp for dei som skal vurdera om det er mogleg å flytta vikingskipet til eit nytt museum på Sørenga, fortel arkeolog Knut Paasche til Uniforum
 2. Osebergskipet, Vikingskipsmuseet. Foto: Colourbox Hvordan har museer formet folks oppfatning av natur og kultur? Hvilken rolle har museer hatt i vitenskap og utdanning under ulike historiske og politiske rammebetingelser? Og hvordan arbeider museer med publikum i dag? Forskning. Museum: A Culture.
 3. Da Osebergskipet fra 800-tallet ble gravet ut fant man skjelettrester etter to kvinner. Hvem var disse kvinnene? Hva slags liv levde de? Noe av svaret er å finne i en liten eske som lenge har.
 4. Gokstadskipet er en av Norges tre gravskip fra vikingtiden. Nå skal Oseberg Vikingarv lage en arkeologisk replika av dette fantastiske skipet
 5. Juni 2010 startet byggingen av en arkeologisk kopi av Osebergskipet. Bak prosjektet står Stiftelsen Nytt Osebergskip. Stiftelsen samarbeider med solide fagmiljøer som Kulturhistorisk Museum/Vikingskipshuset, Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Danmark, NTNU/Marintek i Trondheim, samt ledende eksperter innen tradisjonsbåtbygging i Norge og Danmark
 6. Regjeringen utlyser en internasjonal plan- og designkonkurranse for et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo. Det nye anlegget må passe sammen med Vikingskipshuset som ligger der i dag
 7. dre båten som i sin tid ble funnet i Storhaug og Grønhaug på Karmøy

Osebergskipet - Wikipedi

Gokstadfunnet er et oldfunn fra gården Gokstad ved Sandefjord i Vestfold. Utgravningen tok sted på den såkalte «Kongshaugen», en av de største gravhaugene i landet (ca. 50 meter i diameter og 5 meter høy), i 1880. Haugen inneholdt blant annet Gokstadskipet som er utstilt i Vikingskiphuset på Bygdøy. En mengde små bronsebeslag til seletøy, prydet med karolingisk dyreornamentikk, har. Historisk museum Vikingskipshuset Baugen var formet som et dragehode, seilene skulle forestille dragens vinger, og årene var beina. I Vikingeskipshuset er både Gokstadskipet og Osebergskipet utstilt Vikingskipshuset, Huk aveny 35, Bygdøy, museum som rommer de viktigste norske skipsfunnene fra vikingtiden, «Osebergskipet», «Gokstadskipet» og «Tuneskipet», hører til Kulturhistorisk museum ved Universitetet.Bygningen ble tegnet av Arnstein Arneberg etter arkitektkonkurranse i 1914. Huset med «Osebergskipet» ble åpnet 1926 og fløyene med «Gokstadskipet» og «Tuneskipet» 1932.

File:CfO0164 museum no

Museet ble designet på 1920-tallet av arkitekt Arnstein Arneberg i form av et kors med tårn i midten. Det er hvitmalte murvegger og røde panner på det mønete taket. Utformingen er enkel både utvendig og innvendig, nesten som i en middelaldersk steinkirke. Det var Osebergskipet som kom til sin fløy først, i 1926 Vikingskipshuset i Oslo Osebergskipet utstilt inne i museet Fritz Hollands forslag til «Vikingehal» i Nisseberget foregrep ideen om «mausoleet» for vikingskipene som senere ble realisert på Bygdøy. Teknisk Ugeblad 6. desember 1907. Vikingskipshuset (ofte kalt Vikingskipsmuseet) er et museum på Bygdøy i Oslo. 29 relasjoner Bygger «autentisk» Oseberg-kopi. Alt synes nå duket for å realisere en tro kopi av Osebergskipet - en såkalt replika. Tirsdag formiddag ble den første av fire kommunale eiker tiltenkt vikingskipet felt i Lystlunden i Horten sentrum

Faktisk er Saga Oseberg mer lik det originale Osebergskipet enn... Vikingroer. Klarer du å holde takten? Her er læringskurven bratt! Etter en grundig opplæring i vikingenes roteknikk, ord og uttrykk . Tilbake til fortiden. Bli med på en reise 1200 år tilbake. Tilbake til. The Viking Ship Museum (Norwegian: Vikingskipshuset på Bygdøy) is located on the Bygdøy peninsula in Oslo, Norway.It is part of the Museum of Cultural History of the University of Oslo, and houses three Viking era burial ships that were found as part of archaeological finds from Tune, Gokstad (Sandefjord), Oseberg (Tønsberg) and the Borre mound cemetery

Vikingskipshuset, som òg vert kalla Vikingskipsmuseet i daglegtale, er eit kulturhistorisk museum på Bygdøy i Oslo.Museet høyrer inn under Kulturhistorisk museum som ligg til Universitetet i Oslo, og er eit spesialmuseum for dei skipa og det gravgodset som vart funne i gravhauger frå vikingtida i Østfold og Vestfold.Her er teke vare på funn frå Tune, frå Gokstadhaugen i Sandefjord. Osebergskipet kan flyttes med en begrenset sannsynlighet for brudd i skipet, dersom det får en omfattende understøttelse under transporten og håndteres innenfor definerte grenser og dersom det ikke oppstår en ulykke. Det er den foreløpige konklusjonen i en analyse som Det Norske Veritas har gjort på oppdrag fra Kulturhistorisk museum, UiO I 1926 var den første fløyen på det nye Vikingskipshuset på Bygdøy klar, og Osebergskipet flyttet inn. Den sikreste måten å flytte skipet på, var å bygge en ramme av tre og stål og legge brede jernbaneskinner i gatene. Her blir skipet transportert fra universitetet. Oslo Museum Museet holder hus i gamle Frogner Hovedgård fra 1800. Her finner du byens egen historie gjennom 1000 år som en permanent utstilling. Oslo Museum Bymuseet ligger i Frognerparken og er nærmeste nabo til Vigelands skulpturpark. Dette museet het tidligere Oslo Bymuseum

Kulturhistorisk museum i Oslo er et forskningsmuseum med høyt aktivitetsnivå. Her kan du lese mer om aktuelle prosjekter relatert til vikingtiden eller finne bilder og informasjon om arkeologiske utgravinger og funn. Skoletilbud. Museet tilbyr omvisninger og undervisningsopplegg basert på ny viten og forskning. Skolebesøk er gratis Inspirert av stor oppmerksomhet rundt artikkelen, ringte jeg til Jan Bill - professor ved Kulturhistorisk Museum og vikingskipkjenner blant de beste. Det ble en givende samtale. Han likte spørsmålet svært godt og hadde savnet at dette skulle bli et tema. Man vet ikke med sikkerhet om skipene i vikingtiden hadde navn

vikingskip oseberg - Google-søk | Vikingtiden, Jernalderen

Turister ser på Osebergskipet i samlingen til Vikingskipshuset på Bygdøy. Nå skal det bygges nytt museum. Det nye museet vil bli på 13.000 kvadratmeter og skal som dagens ligge på Bygdøy Alt tyder på at Osebergskipet ble bygget på sørvestlandet i 820. Bilde: Forsker Niels Bonde med rester av Karmøy-skipene på Bergen Museum. Under arbeidet med å datere skipene trakk han inn årringemønsteret fra Osebergskipet. Det ble full klaff med samsvar i mønsteret for vekstsonene Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer

Tre byggtrinn. Øverst fra venstre: Før innflytting av Osebergskipet. Foto fra 1926. Ukjent fotograf/Oslo Museum. Neste byggetrinn, fotografert mot hhv. bakside og fasade. Foto fra 1939 og 1930. Fotograf: Wilse, Anders Beer/Norsk Folkemuseum og Wilse, Anders Beer/Oslo Museum. Siste byggetrinn, fasade med nytt inngangsparti LES OGSÅ: Gjenskaper magien fra Osebergskipet. Hastebevilgning. Kulturhistorisk museum har fått en ekstrabevilgning på 2,7 millioner kroner av Universitetet i Oslo (UiO) som skal brukes til å 3D-skanne og dokumentere gjenstandene Oseberghaugen er betegnelsen på en gravhaug fra vikingtiden i Slagendalen i Tønsberg kommune i Vestfold, langs fylkesvei 460 ().Haugen har i dag navn etter gården den ligger ved (), men ble før utgravningene i 1904 kalt Revehaugen.Etter forberedende undersøkelser i 1902-03 ble det foretatt arkeologiske utgravninger i 1904 Skal vise frem Osebergskipet i sitt opprinnelige miljø med støtte fra Kulturrådet Gunnar Liestøl og SitsimLab-prosjektet har fått 289 000 kroner i støtte til å lage en app som publikum kan bruke både i museet på Bygdøy og ved gravhaugen i Slagendalen

Hester fra Oseberg og Gokstad. Visste du at benrestene fra hestene funnet i Gokstad- og Osebergskipet finnes på Bergen Museum? Torsdag 28. januar kan du på Bergen Sjøfartsmuseum få vite mer om hva dette materialet kan fortelle Våre nasjonale stoltheter, Osebergskipet og Gokstadskipet, står midt i en drakamp om hvor i Oslo de skal ligge i framtida. Fagfolk strides om de skal forbli i Vikingskipshuset på Bygdøy, eller om de skal flyttes til et nytt, kulturhistorisk museum i Bjørvika nær den nye Operaen. Hvis Bygdøy blir skipenes endelige havn, får de et nytt, stort bygg i egen bakgård, som skal huse hele. Resultatene viser at Osebergskipet har vært mer sjødyktig enn antatt. Bak prosjektet sto Stiftelsen Nytt Osebergskip. Arbeidet skjedde i samarbeid med Vikingskipshuset ved Kulturhistorisk Museum, Vikingeskibsmuseet i Roskilde i Danmark og Marintek ved NTNU i Trondheim. Prosjektet var finansiert av blant andre Vestfold fylkeskommune,. Januar 2020: Rapport fra Kulturhistorisk museum avslører at kun kjølen er bevart og at treet er sterkt angrepet av sopp. Det haster derfor med en utgravning. Mai 2020: Regjeringen bevilger 15,6 millioner kroner til utgraving av Gjellestadskipet. 26. juni 2020: Kulturhistorisk museum starter utgravningen av Gjellestadskipet

Museet har beregnet at de får 100 millioner kroner mindre til å lage utstillinger med enn de hadde planlagt, for bare i år vil museet miste godt over 600.000 besøkende Helt siden Stortinget i 1916 vedtok å bygge et egnet museum for de tre vikingskipene som var blitt gravd ut i løpet av de foregående fire tiårene, OSEBERGSKIPET, BYGDØY (VG).

Arkeologer graver fram vikingskip - nå gjenstår kun 15 centimeter. Siden sommeren har arkeologer gravd seg dypere til bunns i vikingskipet på Gjellestad Det siste året har Kulturhistorisk museum og arkeologer jobbet på spreng for å grave frem deler av skipet. da Osebergskipet ble funnet i Sem i Vestfold

Osebergskipet - Kulturhistorisk museum

Bygdøy Osebergskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Øyvind Aase Fluge, Riksantikvaren − Det er veldig bra at det nå er bevilget penger til byggestart for nytt vikingtidsmuseum, slik at museet kan komme i gang med arbeidet Osebergskipet ble funnet ved Tønsberg i 1903 og ble gravd ut sommeren 1904, mens Gokstadskipet ble gravd ut på gården Gokstad i Sandefjord kommune i 1880. Ikke bare var disse skipene i langt bedre forfatning enn Tuneskipet, nye og mer profesjonelle arkeologiske metoder bidro også til at de rike funnene i skipet ble sikret for ettertiden

Hvert år er det 400.000 besøkende innom museet, som er en av Norges best besøkte turistattraksjoner. Nytt skip. I Tønsberg bygges en nøyaktig kopi, en replika, av det gamle Osebergskipet fra 820, som ble funnet i en gravhaug i Slagen i 1903 Osebergskipet pryder 20-kronersmyntens bakside. Skipet ble gravd ut av arkeologer fra universitetet i 1904. Det dateres til 815-820 e. kr. og er i dag stilt ut i Vikingskipshuset, en avdeling av Kulturhistorisk museum Har du aldri sett eit ekte vikingskip? No kan du gjere det på nett, skriv Ung.Forskning.no. Du kan nemleg besøke dei kjente norske vikingskipa virtuelt på nettsidene til Kulturhistorisk museum. Du kan flytte deg rundt og zoome inn på drageutskjæringar, spikar og årehol. Eitt av skipa du kan sjå på, er det vakre Osebergskipet som [ Det er planer om å flytte vikingskipsfunnene fra Vikingskipshuset på Bygdøy til et nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika.Det norske Veritas har utført analyser av Osebergskipet som viser at skipene tåler å flyttes. For å hindre at skipet svekkes ytterligere, bø

Utgravning av Osebergskipet - Kulturhistorisk museumVikingskipene flyttes til Bjørvika - DagbladetOsebergsskeppet – WikipediaFile:Oseberg viking ship model, swords (vikingesverd

HISTORISK DONALD: Her er Donald med på å flytte Osebergskipet. Foto: Kulturhistorisk Museum/UiO/Disney Vis mer Her flytter Donald på Osebergskipet En annerledes historiebok om vikingtida Osebergskipet og Gokstadskipet er begge fra 800-tallet og drøyt 20 meter lange, og har vært skip som kunne brukes til lange sjøreiser. En del av de private samlingene av båttegninger også er overført til museer eller arkiver. Fiskeridirektoratets båtkontor Kulturhistorisk museum UiO Oslo, Norway «Osebergskipet» har fra 1926 vært utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy utafor Oslo. I 1957 utvida museet og fikk plass til flere av gjenstandene fra. Osebergskipet kunne vært solgt i småbiter. En myndig professor kan takkes for at vi har en godt bevart nasjonalskatt. Aftenposten. Wikipedia. Da Det Norske Veritas skal rekna ut styrken på Osebergskipet. Det er klart etter at selskapet vann tilbodsrunden som blei lyst ut av Kulturhistorisk museum, UiO. Resultatet av målingane skal vera klare til nyttår og skal danna grunnlaget for om det er mogleg å flytta vikingskipa frå Bygdøy til Sørenga.Undersøkingane blei sette i gang i dag, stadfestar informasjonsdirektør Tore Høifødt Museet har ansvaret for å gjennomføre den kommende utgravingen. Prøveutgravingen i fjor viser at skipsgraven er svært utsatt for nedbrytning, Skipet ligger nedgravd på et jorde i Halden kommune, og er på omtrent samme størrelse som Gokstadskipet og Osebergskipet Eller at Osebergskipet hadde et dragehode - eller kanskje det er et ormehode - i fronten? Eller at Gokstadskipet hadde 32 årer? 2. Lag dine egne suvenirer Det er alltid hyggelig å ta med et minne hjem. Ta en rask avstikker til Muséhagen (bak Naturhistorisk Museum) og spis matpakken der, eller besøk Cafe Christie (Godt Brød) like ved

 • Årring kryssord.
 • Lauda air accident 1991.
 • Test rutere 2018.
 • Lichtschutzfaktor 30.
 • Sotra hus.
 • Hva betyr mosaisk.
 • Mekonomen fjøsangerveien.
 • Hiroshima auswirkungen.
 • Street one kjoler.
 • P1 dokumentär bästa.
 • San andreas forkastningen film.
 • Åpen barnehage åsenhagen.
 • 240 ml to dl.
 • Harry potter trelawny.
 • Trace my ip.
 • Fotos de wisin.
 • Hvor lenge varer helvetesuka.
 • Sfo jobb.
 • Kontantkjøp over 10000.
 • Ladestasjon e golf.
 • Vikersundbakken vingen.
 • Bt sport.
 • Bauer unser dvd kaufen.
 • Pieter bruegel bauernhochzeit.
 • Hvordan skaffer plantene seg energi.
 • Fusjonsenergi wiki.
 • Eurodoor erfaringer.
 • Salatkrönung lidl.
 • Glashaus worbis tickets.
 • Rentjur.
 • Hvordan kopiere kontakter fra telefon til sim kort samsung.
 • Cur aqua toalettsete montering.
 • Vestkanttorget market.
 • Magnor glass bondemønster.
 • Tragschrauber hildesheim.
 • Junge leute kennenlernen osnabrück.
 • Bærbar platespiller.
 • Byskogen skole.
 • Annabelle 2 dvd.
 • Skoliose op.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.