Home

Middelalderen frankerriket

Frankiske rike - Store norske leksiko

 1. Det frankiske rike, også kalt Frankerriket, brukes om de forskjellige rikene som ble til i Vest-Europa fra slutten av 400-tallet til rundt midten av 900-tallet. Det frankiske rike regnes for å være begynnelsen til det senere Frankrike. Det frankiske rike kan forstås både som et etnisk og et geografisk avgrenset området. Etnisk, fordi det fram til 700-tallet omfattet et rike som var.
 2. Frankrikes historie regnes fra romernes erobringer på 100-tallet før vår tidsregning. Det nåværende Frankrike tilsvarer mesteparten av det antikke Gallia Transalpina, som var delt i det belgiske mot nord, det keltiske i midten (omkring Seine og Loire) og Aquitania mot sør (mellom Garonne og Pyreneene).I middelalderen ble det frankiske rike dannet under Karl den store (fransk Charlemagne.
 3. Perioden mellom 500 og 1500 kalles middelalderen og betyr tiden mellom antikken og nyere tid. Fram til 1000-tallet ble størstedelen av det vestlige Europa kristnet under ledelse av paven i Roma, som samarbeidet nært med frankiske herskere. Det germanske Frankerriket hadde sin storhetstid under Karl den store (768-814)

Frankrikes historie - Store norske leksiko

 1. Frankerriket nådde sin største utbredelse og makt under Karl den store. Gjennom erobringskriger og allianse med paven underla han seg store deler av Sentral- og Vest-Europa, og erobringene gikk hånd i hånd med den kristne misjonen
 2. I Vest-Europa utviklet det seg i løpet av middelalderen flere kongedømmer i stadig kamp mot både adelen og kirken i vakuumet etter Romerriket. I det bysantinske riket, derimot, var kirken underlagt keisermakten. Det store arabiske riket som vokste fram i perioden fra 600 til 1000, var basert på islamsk erobring
 3. Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa. Perioden kjennetegnes av spredning av kristendommen, etablering av.
 4. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3.Ettbindsutgaven.Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken

Video: Historie vg 2 og 3: Sammendrag kapittel 3: Middelalderen

Historie vg 2 og 3: Karl den store, frankerriket og

 1. I middelalderen betalte folk oftest landskyld med naturalia, for eksempel korn, smør, skinn eller fisk. lagting, forsamling med utsendinger fra flere bygder som gav lover og dømte innenfor en landsdel. I vikingtiden hadde Vestlandet og Trøndelag hvert sitt lagting: Gulating og Frostating
 2. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 3. Frankere var et europeisk folk i tidlig middelalder. Fra 250 evt. var frankere en fellesbetegnelse for de germanske stammer som bodde utenfor Romerrikets grenser i det nordvestlige Germania. Stammene var løst knyttet sammen, men opptrådte av og til samlet, blant annet når de gikk til angrep på romerne på 300-tallet, eller når de i begynnelsen av 400-tallet gikk sammen med romerne for å.
 4. Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500
 5. istrere riket, bygge opp en profesjonell krigsstyrke, besette de ad
 6. Karl hadde den uvanlige fordelen i middelalderen at han hadde ressursene, blant annet gjennom økonomisk støtte fra paven, til å trene sine soldater og ryttere jevnlig gjennom hele året. De færreste soldater i middelalderen hadde noen god utdannelse og trening i å være soldat, de fleste var bare bønder som ble tvunget ut i krig for sine herrer i sommerhalvåret, og sjelden eller aldri.
 7. Innenfor Frankerriket i seg synes det som om enhver nord for Loire ble betraktet som en «franker» i løpet av midten av 600-tallet. «Romere» var i all vesentlighet de som bodde i Aquitaine . [1] I middelalderen ble begrepet franker benyttet i øst som et synonym for vesteuropeere generelt, da det var frankere som var herskere for det mest av sentrale Vest-Europa

Konger og kirke vokser sig sterke i middelalderen. Østgoternes kongedømme, Frankerriket, Lombardia, Bysants, Det hellige romerske rike og Det osmanske riket er bare noen av de stormaktene vi møter i middelalderen, samtidig med at kirken og pavedømmet i Roma vinner frem Karl den store (latin: Carolus Magnus; fransk: Charlemagne; tysk: Karl der Große; født 2. april 742, død 28. januar 814) var konge av frankerne fra 768, konge av langobardene fra 774 og tysk-romersk keiser fra 800. Han forente det meste av Vest-Europa i tidlig middelalder.Han var den første anerkjente keiser som styrte fra Vest-Europa siden Vestromerriket falt sammen tre århundrer tidligere

Middelalderen - en kort oversikt. Middelalderen er det vi kaller den lange perioden i europeisk historie som skiller antikken og Vest-Romerrikets fall og den moderne tid etter Øst-Romerrikets fall. Frankerriket har sin storhetstid under Karl den Store (Charlemagne) rundt år 800 Fiske i middelalderen. Primærkilder: Magnus Lagabøtes landslov - om leie av jord. Magnus Lagabøtes landslov - om seterdrift. Privilegiebrev for hanseatene. Kulturelle forhold - om religion, kunnskap og verdensbilder: Artikler: Førkristen tro. Innføringen av kristendommen. De første kirkene i Norge. Ordet og skriften: Skriftbruk i Norg De mørke århundrer eller den mørke middelalder har i historiografien siktet til europeisk middelalder. Uttrykket bygger opp under en oppfatning om en tusenårig periode preget av fattigdom og stillstand. De fleste moderne historikere avviser tanken om en mørk middelalder og argumenterer med at denne idéen er basert på uvitenhet og stereotyper I middelalderen vokste det frem et system i samfunnet kalt føydalisme, som har sine Frankerriket - et kortvarig keiserrike i vest Frankerne var et forbund av germanske stammer som opprinnelig kom fra den nordvestlige delen av dagens Tyskland. På 400. Middelalderen Politikk Føydalisme Delingen av frankerriket Det tysk-romerske riket Hundreårskrigen Økonomi Følgene av pesten Kultur Islam Verdsliggjøringen av kirken Sosialt Godseierne i senmiddelalderen Bøndene og deres fellesskap i middelalderen 2) Presenter et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget a

Start studying Middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Frankerriket - et kortvarig keiserrike i vest Frankerne var et forbund av germanske stammer som opprinnelig kom fra den nordvestlige delen av dagens Tyskland. På 400-tallet erobret de områder i dagens Nord-Frankrike og Belgia, og de la også deler av Sørvest-Tyskland under seg Learn historie middelalderen with free interactive flashcards. Choose from 42 different sets of historie middelalderen flashcards on Quizlet utviklingstrekk i middelalderen ARBEIDSMÅTER . Lærer gjennomgår periodisering av middelalderen, kristningen av Vest-Europa, Frankerriket, sentrale trekk ved islam og investiturstriden. Elevene kan gjennom tenkte reiser til ulike steder illustrere viktige sider ved middelaldersamfunnet. Reisene skal belys

Historie Vg2 og Vg3 - Europeisk middelalder - NDL

I middelalderen betalte folk oftest landskyld med naturalia, for eksempel korn, smør, skinn eller fisk. landsloven, felles lovbok for hele Norge utarbeidet under kong Magnus Lagabøte i 1270-årene. Den bygde på de gamle landskapslovene. laug, brorskapsforening som tok seg av håndverkernes økonomiske, sosiale og religiøse interesser Start studying Høy middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Middelalderen rommer utvilsomt - som enhver annen periode Størst betydning for den samfunnsmessige og kulturelle utvikling i Europa fikk forholdene i det germanske Frankerriket

Historie Vg2 og Vg3 - Tidlig middelalder i Vest-Europa - NDL

 1. Keiser i Frankerriket fra 800 til 814. In English. Koranen. Muslimenes hellige bok som inneholder Forsamling med representanter fra kirken, adelen og borgere som i middelalderen vedtok skatter og lover. In English Pave. Øverste leder for den katolske kirken med som holder.
 2. Hei! Vet ikke om dette temaet passer inn under her, men jeg prøver likevel Jeg leter etter sosiale og politiske forhold i Frankerriket under middelalderen. Jeg har søkt rundt på nettet, men finner ikke noe særlig konkret om de sosiale og politiske forholdene, unntatt at det var konger som ledet r..
 3. Middelalderen, Bysants, kalifatet, Frankerriket, Karl den store, det hellige romerske riket, føydalismen, vikingtiden, korstogene, byutvikling, svartedauden,..
 4. Stammene som utgjorde frankerne var ikke i utgangspunktet et samlet folk, men et sett av. MIDDELALDEREN MIDDELALDEREN 1000- rsperioden fra Romerriket falt til ca. 1500 kalles Middelalderen. Tidlig middelalder varte fra ca r 500 e.Kr. f. til ca r 1050
 5. Karl den store regnes som en av de mest betydelige kongene i middelalderen. Han krones til konge av Frankerriket av paven i Roma. Frankerriket ble det største riket etter Vestromerrikets fall. Dette er forløperen til dagens Frankriket
 6. Frankerriket (latin: Regnum Francorum) syftar på det forna rike (efterföljare till Gallien, föregångare till Frankrike) som frankerna lade under sig. 56 relationer I 799 gjorde folket i Roma opprør mot pave Leo 3., som ble fengslet og senere stakk av til Frankerriket

middelalderen - Store norske leksiko

Historie vg 2 og 3: Kapitle

Start studying Middelalderen 1 - Tidlig middelalder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Sunniislam og Shiaislam, Noen mente at kalifen skulle velges blant det muslimske ledersjiktet, Denne gruppen fikk etter hvert tilnavnet Sunni, Andre krevde at kalifen måtte nedstamme fra Muhammeds familie som hans svigersønn ali og Muhammeds datter Fatima(siden muhammed ikke hadde noe sønn) Gruppen som sto for dette synet, fikk tilnavnet Shia Diakronisk framstilling av Frankerriket med hovedstad i Tournai (431-508) og fra Paris (508-768) Frankerriket (latin: Regnum Francorum), også omtalt som Frankia, henviser til kongeriket til frankerne i senantikken og tidlig middelalder. 203 relasjoner

Historie vg 2 og 3: 4: Vikingtid og middelalder i Norg

 1. Middelalderen Ca. 500 til 1500. Frankerriket I 732 klarte frankerne å beseire arabiske styrker i slaget ved byen Poitiers, noe som satte en stopper for den arabiske ekspansjonen
 2. Det samme gjorde de i Frankerriket på 800-tallet, da keiser Ludvig den frommes tre sønner gjorde opprør mot faren. - Så snart det oppsto bråk i et land, kom vikingene og plyndret. Via handelsforbindelser har de visst hva som foregikk, forklarer Roesdahl. Lå på lur i nærområde
 3. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online
 4. Karl den store krones til konge av Frankerriket av paven i Peterskirken i Roma. Han regnes som en av de mest betydelige kongene i middelalderen. Frankerriket ble det største riket etter Vestromerrikets fall. Dette er forløperen til dagens Frankriket
 5. Frankerriket. I myldret av germanske kongedømmer som oppstod etter Vest-Romerrikets fall, var kanskje et det mest betydingsfulle Frankerriket. Frankerriket ble etablert av frankerne. Frankerne var en germansk folkestamme. Riket var på sitt største under Karl den store. Frankerriket ble delt melloms Karl den stores sønner etter hans død
 6. Frankerriket var et kongerike i den tidlige middelalderen. Det eksisterte fra det 5. til det 9. århundret og har fått navn etter frankerne, som egentlig var flere stammer som hadde søkt tilflukt i Gallia. Ved dyktighet og hell ble Frankerriket i løpet av tre hundre år til det viktigste riket i Vest-Europa

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Korstogene var en serie kriger mellom kristne og muslimer som startet først og fremst som et middel for å sikre de kristne kontroll over Jerusalem og andre hellige steder fra bibelen, og for å redde restene av det gamle Østromerriket Middelalderen Ca. 500 til 1500. Det arabiske riket og Frankerriket • føydalsamfunnet • bøndenes tilværelse • striden mellom pave og keiser • den ulike statsutviklingen i. Krigeren var født til å kjempe I nesten 200 år var vikingene uovervinnelige på de europeiske slagmarkene. Seierstoktene kom ikke som noen tilfeldighet, for nordboerne var de dyktigste og mest fryktede krigerne på den tiden Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. mellomalderen Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa

Han utvidet Frankerriket kraftig gjennom å erobre områder i det som er dagens Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits, Østerrike og Nord-Italia. Karl gikk sterkt, om nødvendig også brutalt, inn. Frankerriket ble i 843 delt mellom Karls sønnesønner. Frankrike og England i middelalderen. 2 Lag en presentasjon av ridderkulturen i middelalderen Did you know? Frankerriket nådde sin største utbredelse og makt under Karl den store. Did you know? Did you know? Did you know? Did you know? Quiz Vikingenes krigsskip var som regel utsmykket med en figur i stavnen. Hva forestilte figuren? Did you know? Did you know? Did you know? Did you know? Did you know

frankere - Store norske leksiko

Middelalderen ca. 500-1500 Middelalderen er tiden fra ca. 500 til 1500. Perioden fikk sitt navn under renessansen på 1400-tallet. Frankerriket ble i 843 delt mellom Karls sønnesønner Italias historie i senantikken og middelalderen strekker seg fra perioden fra Det romerske keiserrikets deling mellom vest og øst i 395 og Vestromerriket oppløsning 4. september 476, og fram til innledningen av den italienske renessansen fra slutten av 1300-tallet. 118 relasjoner

historie priya kaur daphu tidslinjer september 2018 del ca. 500 1400 kapittel middelalderen europa rede for et utvalg av sentrale sosiale, politiske o De ulike temaene som tilbys kan følge utviklingstrekk over brede kronologiske og geografiske spekter. Dette kan på en side omfatte utvikling, tilpasning og endring av senantikk sivilisasjon i etterfølgerstatene, som Frankerriket, Bysants, og/eller de islamske imperiene

Middelalderen - Wikipedi

Middelalderen - Noddi . READ • Ustabile styresett og grenseforhold • Kristendommen blir dominerende • Statsdannelser tidlig på 800-tallet(Frankerriket) - allianse mellom Karl den store og Paven • Sentralmaktene svekket utpå 800-tallet (Frankerriket oppløst) - vikinger og slavere (bl.a. tsjekkere, madjarer) trengte. inn i det. middelalderen i Europa; vikingtiden; middelalderen i Norge Her finner du oppgaver og lenker knyttet til disse temaene. Til hvert kapittel fins det: To oppgavesamlinger - Hver oppgavesamling har stort sett sju oppgaver. Kan du det nå? - Dette er oppgaver som dekker de sentrale begrepene i kapitlet Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

føydalisme - Store norske leksiko

Middelalderen Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500. Burgund var i deler av Middelalderen en stormakt i Europa, og inkluderte deler av det nåværende Sør og Vest-Frankrike, Vest-Italia og Sveits. I en nokså tysknasjonalistisk historiefremstilling fra mellomkrigstiden, leste jeg nylig at befolkningen i Burgund opprinnelig hadde været germansk/tysktalende,. Middelalderen i Europa 500-1400 Timeline created by Arman Heidarieh. *Hlodowig;[1] født ca. 466, død 27. november 511) var en frankisk konge av Frankerriket, og et medlem av merovingerdynastiet som etterfulgte sin far Kilderik I som konge over de saliske frankerne i 481 Frankfurt am Main (hessisk: Frangford am Maa), ofte omtalt bare som Frankfurt, er den største byen i den tyske delstaten Hessen og den femte største byen i Tyskland, og ligger ved elven Main vest i Tyskland. Frankfurt lå innenfor Frankerriket og har i likhet med dette og det moderne Frankrike navn etter folkegruppen frankere; leddet ford eller furt betyr vadested Middelalderen og middelalderen i Norge Timeline created by malalove3. In History. Period: 370. to . Feb 11, 600. De germanske folkevandringene Period: Feb 11, 768. to . Feb 11, 814. Frankerriket når si største utstrekning under Karl den store Feb 10, 793. Vikinger plyndret klosteret Lindisfarne i Nordøst-England Feb 10, 800. Karl den.

Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, it's easy as toast Myten om den hvite middelalderen For noen år siden, i forbindelse med at flyktningkrisen i Europa toppet seg i 2016, begynte et meme, den såkalte gråtende tempelherren, å sirkulere på nett og i sosiale medier.Selve memet var sannsynligvis skapt noen år tidligere, men budskapet var umiskjennelig at Europa er - og har vært - under angrep fra islam i nærmere tusen år

Middelalderen Timeline created by NinjaIvan. In History. 400. Folkevandringstiden Varte fra 400-600. Det ble danner tre store riket som herjet tidlig på middeladeren. Frankerriket, Det arabiske riket og det østromerskeriket Arabiske riket var et imperium Period: 500. to . 1000. Middelalderen. Middelalderen i Europa 500-1400 Timeline created by Arman Heidarieh. In History. 400. Folkevandringstida begynner Folkevandringstiden er en betegnelse skapt av moderne historikere for å beskrive et tidsforløp og en hendelse i Europas historie innenfor tidlig middelalder da det skjedde massive folkeforflytninger i Europa.. Frankerriket. 100. Hvem var lederen for alle kristne i middelalderen? Paven. 100. Hva deltok riddere ofte i? Turneringer. 100. Hvem arbeidet bondefamiliene for? Godsherren. 100. Hva ble håndverkere og handelsmenn kalt? Borgere. 200. Hva slags folkeslag var frankerne? Germansk. 200 Vestfrankerriket (latin: ''Francia occidentalis''. Vestfrankerriket (latin: Francia occidentalis, også kjent som regnum Francorum occidentalium), er den eldste dannelsen av kongeriket Frankrike og var den vestlige delen av Frankerriket. 14 relasjoner Men det er veldig vanskelig å si noe konkret årstall at akkurat DA begynte middelalderen, siden dette var en utvikling som skjedde over lang tid. Men det som brukes mest er vel, som sagt ovenfor, 476, da vest-romerriket falt

Frankerne og Det hellige romerske riket - Mennesket

Middelalderen i Europa og Norge Timeline created by facebooker_1133072750148135. In History. 1,450 BCE. Avtale om evig union mellom Danmark og Norge. Frankerriket når sin største utstrekning under Karl den Store Period: -370 BCE. to -600 BCE. De germanske folkevandirngene You might like: Boston. I middelalderen grep sjakkfeberen europeerne i den grad at den katolske kirken til slutt forbød det kjetterske spillet som hedningene i øst hadde oppfunnet - men det gjorde ikke sjakken mindre populær. og det tok ikke lang tid før det bredte seg inn i Frankerriket nord for Pyreneene eg har ein presentasjon om middelaldern i norge og europa + vikingtia som skal vare i 5-10 min. kan bruke powerpoint, noe eg tenker å gjøre. også sitt eg litt fast om kva eg ska ha med på presentasjonen.. har lagt frem følgende ting (ikke bestemt rekkefølge): - tidsopplysninger (når de ulike midd.. Kapittel 8 - middelalderen i Europa Hei! Jeg heter Jenny og er 17 år. Jeg ble født i år 843, altså det året hvor Frankerriket ble delt i Østfranken, Vestfranken og Midtriket. Jeg ble født i Vestfranken, som nå er landet Frankrike. Jeg og familien min lever på et gods med 17 andre familier,. The Family: Hospital Visit from The Carol Burnett Show (full sketch) - Duration: 14:31. The Carol Burnett Show Official Recommended for yo

9) Hvorfor vokste avlingene i middelalderen? Avlingene vokste fordi bøndene tok i bruk nye ploger, lot være å dyrke en tredel jorda hvert år og begynte å dyrke grønnsaker. 10) Hva er vikingene kjent for? Vikingene var sjøfolk fra Norge, Sverige og Danmark som dro på reiser til mange land fra ca. 800 til midten av 1000-tallet I middelalderen vokste det frem et system i samfunnet kalt føydalisme, som har sine røtter i de urolige årene etter Vestromerrikets fall, med folkevandringer og. Her kan du lese svaret og finne ut mer om hvorfor en konflikt kan bli til krig Borgarting(et) lagting i middelalderen Borgund handelssted på Sunnmøre Borgundarholm nå Bornholm Boris bulgarske konger Boris Godunov russisk tsar 1598-1605 Borodino russisk landsby og slagsted 1812 Frankland norrønt navn på frankerriket Frans europeiske fyrster, konger og keisere Frans el. Franciscus av el. fra/frå Assisi (1182.

I Kaupang bodde det blant annet folk fra Frankerriket. Fiske i middelalderen . Anbefalt litteratur. Unn Pedersen, På besøk i vikingbyen Kaupang, Oslo 2009. Dagfinn Skre & Frans-Arne Stylegar, Kaupang: vikingbyen, Oslo 2004. Dagfinn Skre (red.), Kaupang in Skiringssal, Århus 2007 Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese. - Frankerriket - Det østromerske riket - Det arabiske riket. Det østromerske riket. Representerte kontinuitet fra antikken. Bestod gjennom det meste av middelalderen. Keiseren med øverste makt både politisk og religiøst. Storhetstid under keiser Justinian på 500-tallet. Religiøs splittelse mellom vest og øst i 1054 Med føydalisme (fra senlatin feudum, lån fra en germansk rot *fehu-som har en betydning i retning av «kreaturer, dyr», jf. norsk «fe» om husdyr) siktes det til et sett med gjensidige bånd mellom de forskjellige nivåer av adelen i europeisk middelalder.Ordet kom i bruk i løpet av middelalderen, men føydalisme som beskrivelse av en samfunnsorden ble skapt først på 1600-tallet

Frankere - Wikipedi

Allerede i 1099 falt Jerusalem til Baldvin den første fra Frankerriket. Paven var storfornøyd, og var sikkert likegyldig med at Baldvin utropte seg selv til konge for staten Jerusalem, som dekket mye av det som i dag er Israel. men viktig for å forstå kirken i middelalderen og religionskampen som pågikk Kap. 8. Middelalderen i Europa 300-600 768-814 800-1000 962 1054 1066 1100-1200 1119 1337-1453 1347-1351 Folkevandringstid. Frankerriket når sin største utstrekning under Karl den store, som blir kronet til keiser av paven i Roma. Vikinger, arabere og madjarer angriper Vest-Europa Imperium Romanum Forum Les. s. 72-73 som omhandler føydalismen. Jobb med den du sitter ved siden av, og forklar hverandre hva føydalismen egentlig var. Forum Snakk sammen med den du sitter ved siden av: Hva forbinnder dere med middelaldren? Did you know? Etter Vest-Romerrikets fall oppstod det nye germanske kongedømmer som et resultat av sammenbrudet. Disse kongedømmene var ustabile, men. Tidlig middelalder er en betegnelse for en historisk epoke i middelalderen som blir delt inn i tidlig middelalder, høymiddelalderen og senmiddelalderen. 187 relasjoner Samfunn - Middelalderen. Riddernes fall: Dårlig oppførsel ble deres undergang Ridderne er Etter Karls død smuldret det mektige Frankerriket opp, og et vell av fyrster og hertuger tok makten i hvert sitt vesle land. Alle trengte riddere til å føre kriger

Tidslinje: Middelalderen historienet

Den karolingiske renessanse betegner en klassisistisk periode som innebar en intellektuell og kulturell gjenfødelse av romersk kultur i Vest-Europa på slutten av 700-tallet og på begynnelsen av 800-tallet. Høydepunktet for den kulturelle strømningen som søkte etter idealer i romersk kunst, litteratur og skrift i Frankerriket under Karl den store Den salige Karl den Store (lat: Carolus Magnus; fr: Charlemagne; ty: Karl der Grosse) ble ifølge tradisjonen født den 2. april i 742, men flere faktorer har ført til en revurdering av dette årstallet. Året 742 ble beregnet ut fra den alderen som ble angitt ved hans død, det er ikke attestert i noen primærkilder

Karl den store - Wikipedi

Refsnes, Ingrid: Nasjonalhistorieskriving i middelalderen. En analyse av historieskrivingen i øst - og sentral- Europa på 1100- og 1200-tallet Sæther, Mariann: Dronning Margretes økonomiske og politiske fundament - Godsstruktur og historiske sammenhenger Sævdal, Erlend: Kysthistorie på museum Østerrike er en forbundsrepublikk i Europa.Den grenser til Tyskland, Sveits, Liechtenstein, Italia, Slovenia, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia.Hovedstaden er Wien.Østerrike var lenge synonymt med huset Habsburg, som hadde makta her fra 1200-tallet til 1918, og det som i grove trekk tilsvarer dagens Østerrike var i tidlig nytid kjernelandet i en konglomeratstat som var en av stormaktene i Europa

Evariste-Vital Luminais (1822-1896)Et Verbum: March 28

Danmarks eldste vindruer var dyrket lokalt. Det viser nye analyser som åpner for at vikinger på Sjælland kan ha laget sin egen vin Når vi leser om Roma og Frankerriket tidlig middelalder, får vi vite at det styres av biskoper og konger. Hva var det vanlige navnet på biskopen i Roma (PAVE) Vet at middelalderen regnes fra ca. år 500 - 1500 e. Kr. Vet at middelalderen regnes fra ca. år 500 - 1500, og at den deles opp i tre perioder. Denne statsdannelsen kan regne sin historie tilbake til 486, året Kong Clovis beseiret den siste romerske guvernøren i Nord-Gallia, ti år etter Vest-Romerrikets sammenbrudd. Dagens grenser stammer røft regnet fra delingen av Frankerriket i 843, selv om de har ekspandert endel østover siden da

Middelalderen - Mennesket

Lensherre er et begrep som brukes på litt ulikt vis. I en mer teknisk, historiefaglig forstand kan lensherre betegne herren som har mottatt og styrer over områder forlent ham av konge, fyrste eller annen med suveren myndighet til eiendom i føydalsamfunnet - jamført med det engelske begrepet seigniory.I denne forstanden, synonym til vassal, har man brukt begrepet lensherre om den som fikk. Lensherre er et begrep som brukes på litt ulikt vis. I en mer teknisk, historiefaglig forstand kan lensherre betegne herren som har mottatt og styrer over områder forlent ham av konge, fyrste eller annen med suveren myndighet til eiendom i føydalsamfunnet - jamført med det engelske begrepet seigniory. I denne forstanden, synonym til vassal, har man brukt begrepet lensherre om den som fikk. Kap. 9. Vikingferder, kristning og rikssamling i Norge. 800-1000. 880-900. 950-1050. 1014. 1030. 1035-1130. 1130-1240. 1152. 1163. 1184. 1217. Norsk. Europa i Middelalderen Verdenshistorie Middelalderen Perioden fra Vestromerrikets fall kort før år 500 e. kr og frem til de store oppdagelsene på slutten av 1400-tallet kalles middelalderen i europeisk historie. Frankerriket Føydalsamfunnet Byer Byvekst Byvekst forts

The Crowned Heads of Europe - Stamp Community Forum - Page 5File:Frankish Empire 481 to 814-NORoman coins, Frankish imitations | All Things MedievalMiddelalderen og middelalderen i Norge timelineChilderich III
 • Strømstad mat gallerian.
 • Kjøpe tørkede blomster.
 • Ukerevyen.
 • Formell e post.
 • Annabelle 2 dvd.
 • Private og offentlige tjenester.
 • Huawei minnekort.
 • Zdf neo serie candice renoir.
 • Navajo population.
 • Physalis bienen.
 • Handicap bazar.
 • Shalamayne.
 • Royal caribbean rooms.
 • Lille kryssord.
 • Stradivarius bluzki wyprzedaż.
 • Ms nordstjernen 2017.
 • Nyhetsredaktør nationen.
 • Fifty shades of grey 3 vorverkauf cineplex.
 • Gong bao biff.
 • Interiørarkitekt oslo privat.
 • Bild bonn heute.
 • University ranking 2017.
 • Vincent van gogh arles.
 • Stay with me chords bernhoft.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Fraktbrev mal word.
 • Funktionelle anatomie muskelketten.
 • Crossrad stahl.
 • Ilas sykkelverksted åpningstider.
 • Dalen 2054 deler.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Dittrichring 17 leipzig.
 • Codan forsikring erfaring.
 • Onecall eu.
 • Sofa kjøp.
 • Marshmello face.
 • Xanthelasmen behandlung.
 • Coop extra levanger.
 • Tøyning mekanikk.
 • Led zeppelin iii album.
 • Overvåkningskamera biltema.