Home

Samisk og finsk

Samisk og finsk Videregående opplæring - vilbli

 1. Finsk som andrespråk i videregående opplæring er i første rekke et tilbud til elever fra de kvensk-finske miljøene i Troms og Finnmark. Både samisk og finsk kan i tillegg tilbys som fremmedspråk. Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er statlige skoler. Der stiller søkere fra.
 2. De samiske språkene danner en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Les mer om finsk-ugriske og uralske språk.
 3. Finsk og samisk mytologi Generelt om mytologi Den enøyde Tilbake til Åsgard . Finsk og samisk mytologi Finner og samer har en helt annen mytologi enn de andre nordiske folkene. Dette henger sammen med den ulike kulturbakgrunnen for folkestammene som befolket disse områdene i en gjern fortid. Sjamanistiske.
 4. Fremmedspråk og samisk/finsk Velger du samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk, har du ikke plass til fremmedspråk som fellesfag innenfor den ordinære timeramma i studieforberedende utdanningsprogram
 5. Samisk regnes som en del av den uralske språkfamilien, nærmere bestemt den finsk-ugriske språkgruppa, men gjennom sitt store paleo-europeiske ordforråd er samisk også bærer av en språklig arv som stammer fra tida før både uralske og indo-europeiske språk ankom Nord-Europa

samisk - Store norske leksiko

Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker Samisk er ikke ett språk, men en språkgruppe hvori man regner elleve ulike språk. Disse språkene tilhører den finsk-ugriske grenen av de uralske språkene.Flere av de samiske språkene er innbyrdes svært ulike, især er det store ulikheter mellom de østsamiske språkene og resten Finsk-ugriske språk er en språkgruppe innen den uralske språkfamilien som hovedsakelig tales i skogsbeltet fra og langs elven Ob og vestover. Blant de mest kjente finsk-ugriske språkene er finsk, estisk, ungarsk og de samiske språkene.. Som finsk-ugriske folk regnes de folk som taler finsk-ugriske språk. De største finsk-ugriske språkene er ungarsk (13,6 millioner), finsk (5,2. Du som har samisk/finsk i tillegg til norsk, har 34 timer mer på Vg1 og på Vg2 enn elever som bare har opplæring i norsk. Du har derfor et redusert timetall til yrkesfaglig fordypning. Dersom du ønsker å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, er timetallet i samisk/finsk og norsk så stort at du ikke har plass til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering

Kvensk, finsk og samisk tilhører en helt annen familie, den finsk-ugriske (som riktignok i sin tur er en underfamilie av den uralske språkfamilien, men det skal vi la ligge her), der vi også finner estisk og ungarsk, samt ei rekke minoritetsspråk i grisgrendte deler av Russland

Finsk og samisk mytologi - HV

 1. Ur-finsk-samiske lange midtre vokaler. Ur-finsk-samiske midtre vokaler diftongeres i både samisk og finsk, *ē til ie, og *ō til uo. Merk at f.eks. estisk ikke har gått gjennom den samme overgangen, her varmer det keel, leem, meel, noor, soon
 2. Samiske språk er ei gruppe finsk-ugriske språk (i den uralske språkfamilien) som blir tala av samar i nordlege område i Noreg, Sverige, Finland og Russland (på Kola-halvøya).Dei mest ulike av dei samiske språka er heilt uforståelege seg imellom, men tilgrensande dialektar er alltid forståelege. Difor er det vanleg å seie at dei samiske språka dannar eit dialekt-kontinuum
 3. isteriets forvaltningsområde. Sametinget i Finland har sete i Inari i Enare, nær det samiske museet Siida
 4. oritetsspråk
 5. Finsk som andrespråk i den vidaregåande opplæringa er i første rekkje eit tilbod til elevar frå dei kvensk-finske miljøa i Troms og Finnmark. Både samisk og finsk kan i tillegg bli tilbydd som framandspråk. Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er statlege skolar. Der stiller.

Fremmedspråk og samisk/finsk Videregående opplæring

Organiseringen av opplæringen i samisk, kvensk eller finsk kan gjøres på ulike måter: 1. Elever med samisk, kvensk eller finsk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall 5234 + 190 = 5424) 2. Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1) kan brukes til opplæring i samisk, kvensk eller finsk 3 Samisk opplæring - Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fjernundervisning. Når skoleeier ikke klarer å skaffe egen samisklærer, må skoleeier selv kontakte tilbyder av fjernundervisning og inngå avtale om opplæring for sine elever Sør-Varanger har i ni år ventet på skilt med også samiske og finske stedsnavn. Onsdag skulle kommunen ta den endelige avgjørelsen, men igjen ble saken utsatt. - Uvilje mot finsk og samisk.

Finland har to offisielle språk: Finsk og svensk. Finsk tales av 92 prosent og svensk av drøyt 5 prosent av befolkningen. Varianten av svensk språk som brukes i Finland, kalles finlandssvensk. I lange tider, til annen halvdel av 1800-tallet, var svensk landets eneste offisielle språk (se fennomaner). Det er egne læreplaner for opplæring i samisk.. Elever med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark kan kreve å få opplæring i finsk hvis det er minst tre som ønsker det. Fra og med 8. trinn kan elevene selv velge om de ønsker slik opplæring (opplæringsloven § 2-7) Dei samiske språka blir tradisjonelt rekna som ei grein av den finsk-ugriske delen av den uralske språkfamilien. Det er registrert mellom 20 000 og 30 000 samar som snakkar dei ulike samiske språka. Ein reknar med at det er om lag 100 000 samar, og av desse kan rundt 30 % snakke eit samisk språk, og om lag 15 % bruker eit samisk skriftspråk Først i 1970 kom det sendingar på finsk i NRK, men dei var, og er, svært korte. I Finnmark vart det satsa på bygging av skoleinternat, store skoleinstitusjonar der sjuåringane budde isolert frå foreldra sine, og med forbod mot å snakke samisk eller finsk, både i skoletida og i friminutta og på kveldstid Utviklinga av hypotesen om eit finsk-samisk urspråk. Vi veit frå historiske kjelder at det har vore snakka fleire uralske språk i det geografiske området mellom det finsk-samiske urspråket og mordvinsk, russiske krøniker frå 800-talet nemnar språka merja og muroma.Det er mogleg å konstruere eit felles urspråk for ursamisk, uraustersjøfinsk og urmordvinsk (som også har omfatta dei.

Aktuelt Samisk og kvensk/norskfinsk. Dugnad for hjertespråket - Fylket vårt rommer en stor samisk befolkning og vi har derfor et naturlig ansvar for å støtte og trygge samiske språk, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i. I Finnmark og Nord-Troms, der befolkningen i stor grad er av samisk og kvensk opphav, gikk folk for to og tre generasjoner siden gjennom et språkskifte fra kvensk, finsk og samisk til norsk Samisk og kvensk/norskfinsk; Samisk; Samisk Samarbeid med Sametinget; Samisk bibliotektjeneste; Planer og strategier; Søk tilskudd og støtte; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Servicetorget. Telefon 77 75 50 00. Telefontid 09.00 - 11.30 12.00 - 15.00. Offentlig postliste. Organisasjonsnummer. Norsk-nordsamisk ordbok. Vår norsk-samiske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til nordsamisk eller fra nordsamisk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Samisk og finsk Samer i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk, enten av skolens eget personale eller på andre måter. Det finnes også egne læreplaner for elever som har finsk som andrespråk

Sjekk samisk oversettelser til Finsk. Se gjennom eksempler på samisk oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Midlene til finsk/kvensk senkes, mens midlene til de tre samiske språkene økes. På tross av store midler til det samiske så sier Kunnskapsdepartement i statsbudsjettet at man enda ikke har. I dag finnes det omtrent 100.000 samer hvor 30 % snakker samisk og 10 % bruker skriftspråket. Samisk er svært forskjellig fra de nordiske språkene fordi det tilhører den finsk-ugriske språksfamillien, i likhet med ungarsk og finsk. Som på finsk legger man trykket på første stavning i ordet. Det er så store forskjeller på de samiske. Tidshorisont. Språkhistoria kan fortelje at dei samiske språka oppstod for rundt eller i overkant av 2000 år sidan, då det finsk-samiske urspråket vart delt i eit sørleg (austersjøfinsk) og eit nordleg språk.I den tida starta den samiske historia, så lenger attende enn det gjev det ikkje meining å snakke om samisk historie

Boka inneholder opplysninger og fortellinger, og gjennom spillet lærer man navn og fenomener på samisk. Boka har fire språk - nordsamisk, norsk, finsk og engelsk. Sámi almmi máidnasat lea girjjáš speallankoarttaiguin nástealmmi ja dan ihtagiiid birra Norsk-finsk ordbok. Vår norsk-finske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til finsk eller fra finsk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk De første bøkene på et samisk språk kom i 1600-tallet. På 1600-1700- tallet ble samisk litteratur skrevet med samme bokstaver som norsk og svensk. På 1800-tallet kom en del nye bokstaver som er brukt for samiske språk men ikke de andre språkene brukt i de samme områdene (f.eks. norsk, svensk, finsk og russisk) Blant de finsk-ugriske språkene har samisk mest slektskap med finsk og andre språk som tilhører den østersjøfinske gruppen. Det samiske språkområdet, som strekker seg over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland, skiller mellom følgende dialekter: nordsamisk, sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, enaresamisk, østsamisk, akkalasamisk, kildinsamisk og tersamisk

Språkhistorie 1

samenes forhistorie - Store norske leksiko

 1. oritetar i dei skandinaviske landa og Latvia høyrer mest alle dei andre uralske språka heime i Russland
 2. Fra og med åttende årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i faget. Elevene kan velge å få opplæringen på finsk eller kvensk. Læreplanen i finsk som andrespråk omtaler både finsk og kvensk språk og kultur. Opplæring i samisk. Samisk som første språk Dette alternativet er for elever som kan samisk og har dette som.
 3. Hvis Finnmarkskommisjonen rapport blir stående, kan festboende i den lille finske samiske bygden Angeli, også juble. Dette er en liten grensebygd som ligger langs elven Anárjohka
 4. Nordsamisk-bokmål ordbok. Vår nordsamisk-bokmål ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra bokmål til nordsamisk eller fra nordsamisk til bokmål. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk

Samiske språk - Wikipedi

Elever som har opplæring i samisk eller finsk skal ha minst 1562 timer samlet i første- og andrespråket fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Dette er 190 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1) bare finsk finsk som majoritetsspråk, svensk som minoritetsspråk svensk som majoritetsspråk, finsk som minoritetsspråk bare svensk finsk som majoritetsspråk, samisk som minoritetsspråk Finland har to offisielle språk: Finsk, som 87,90 % av innbyggerne har som morsmål; og svensk, 5,2 %. I tillegg har rundt 2000 (0,04 %) samisk som morsmål, mens omkring 7 % av befolkningen har andre.

samer - Store norske leksiko

Finsk-ugriske språk - Wikipedi

Aktuelt Samisk og kvensk/norskfinsk Dugnad for hjertespråket - Fylket vårt rommer en stor samisk befolkning og vi har derfor et naturlig ansvar for å støtte og trygge samiske språk, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) i anledning Samisk språkuke Samisk språkhistorie er historia til dei samiske språka, frå tida då det finsk-samiske urspråket vart splitta i eit nordleg samisk og eit sørleg austersjøfinsk urspråk, for omtrent 2000 år sidan.. Dei første samiske tekstane er sørsamiske, ei ABC-bok og ei messebok frå 1619. Dei samiske språka har endra seg relativt lite sidan dette, og vi reknar at moderne samisk tar til då Retten er individuell og sikrer samiske barn og unge opplæring i samisk. I medhold av loven er det gitt forskrift som fastslår at samisk opplæring skal organiseres slik at elevene kan velge mellom 3 ulike nivåer: samisk 1, samisk 2 og samisk 3. Organisering: Opplæringslovens § 6-2 Samisk har derfor noen språklige likheter med finsk, men språkene er ikke gjensidig forståelige. Når det gjelder utviklinga av samiske språk, kan en skille mellom ursamisk (ca. 1000 f.Kr. til 500 e.Kr.), gammelsamisk (500-1619), og moderne samisk (1619-), og det er i den ursamiske perioden at samisk og finsk utvikler seg i ulike retninger Så kan man spørre seg, om hennes etternavn er finsk eller samisk. Så vidt jeg forstår, var det en betydelig demografisk/etnisk utvikling av befolkningen i den søndre del av finsk Lappland på slutten av 1700-tallet og utover på 1800-tallet, som fødte til en økning av det finske innslag og en reduksjon av det samiske innslag i befolkningen

Timefordeling mellom samisk/finsk og norsk Videregående

Nystartede Kvensk Finsk Studentnettverk anbefaler Stortinget å inkludere finsk i språkloven. Mathias Bergmo i den nye ungdomsorganisasjonen ønsker å videreføre kampen for det kvænske og finske. FOTO: Kvensk Finsk Riksforbund Kjære leser, ønsker du tilgang til Samisk avis AS arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god. Finsk høyrer til den finsk-ugriske greina av den uralske språkfamilien, og språket er i nær slekt med estisk og karelsk (russisk i Karelen). Finsk er ikkje i slekt med dei andre nordiske språka. Finsk skriftspråk oppsto på 1500-talet og var i starten hovudsakleg basert på vestfinske dialektar Her kunne han ha blitt sittende resten av livet, om han ikke var blitt oppdaget av teologen og språkforskeren Jens Andreas Friis, som var lærer i samisk og finsk ved universitetet i Christiania. 1851 hadde han henvendt seg til Justisdepartementet og bedt om å få et par samiske straffanger overført til Christiania slik at de kunne hjelpe ham i hans språkarbeid Samene fremtrer som en egen etnisk gruppe. Samiske kulturtrekk kan spores tilbake til det foregående tusenåret. Samene bebor store deler av områdene fra Midt-Skandinavia og nordover, nåværende Finland, østover til innsjøen Ladoga, og hele Kolahalvøya - til sammen 6-700000 kvadratkilometer

For at studenter og ansatte ved høgskolen skal kunne følge med på korona-råd og -veiledninger, har høgskolen måtte bruke store ressurser på å oversette norsk. Ved samisk høgskole studerer og jobber ikke bare norske samer, men også svenske og finske. I brevet til Kunnskapsdepartementet skriver Kalstad ved Samisk høgskole følgende Kjerneelementgruppen for Samisk og Finsk - 2. oktober 2017. Det er ingen lett oppgave å skulle finne frem til og definere hva som er det viktigste og mest sentrale i et fag - eller hva som er kjernen i faget - men det er da engang det mandatet vi har fått fra Utdanningsdirektoratet Rapporten er utgitt av Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommunen. Les hele rapporten her (PDF, 5 MB) - Vi ønsket å få mer kunnskap om den multietniske befolkningen i vår region som en del av fylkeskommunens folkehelseansvar, sier Anne Toril Eriksen Balto (Sp) fylkesråd for plan, økonomi og kultur Elever som har hatt opplæring i samisk eller finsk på ungdomstrinnet, og derfor har hatt fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, men som ikke fortsetter med samisk eller finsk på videregående, kan fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Gjelder. Forskrift til opplæringslova - § 1-11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet har arbeidet med en utredning av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Norge og Kongeriket Norge. Departementet sender nå høringsnotat ut på høring til relevante organisasjoner og institusjoner. Forslag til samiske og kvensk nasjonsnav

De samiske aksjonene mot kvensk og finsk i skolen i perioden etter krigen var ikke enkeltpersoners innspill eller såkalt hverdagsrasissme. Det kan forekomme hos enkeltpersoner i alle grupper. Nei, det dreide seg om offisielle utspill fra samiske ledere på vegne av samiske organisasjoner og institusjoner De samiske språkene, ti til sammen, tilhører den finsk-ugriske språkgruppen og følger ikke riksgrensene til disse fire landene. Det samiske språket er svært sentralt innenfor samisk litteratur. Ennå skriver de fleste samiske forfattere på morsmålet, i motsetning til mange andre urfolk rundt om i verden STIPENDMOTTAGER: Samerådet og fem finske sameforeninger reagerte sterkt da Erika Sarivaara i 2013 ble tildelt stipendet for unge samiske forskere. De mener at hun ikke er same. Foto: Kjell Are. Arkitekt konkurransen gjøres i 2014 og en vinner tegningen kom, men med en fremmed arkitektur, og med en høy prislapp. Kirken er en viktig plass som skal samle folket til glede og inspirasjon, og videre skal kirken gi aksept for alle folkeslag og kulturer. Tana kommune er en samisk finsk/kvensk og norsk kommune

«Hva er samisk litteratur» Den 20. september var Rauni invitert til å delta i panelsamtalen «Hva er samisk litteratur» på Tromsø bibliotek og byarkiv. Norsk Forfattersentrum feiret sitt 50-årsjubileum, og avdeling Nord-Norge valgte som sitt jubileumsarrangement en programpost om vilkårene for samisk litteratur Finsk sisu og samisk árvu De samarbeider om å utvikle gode digitale løsninger for næringslivet i hele Norge, gjennom, bedriftene Vitikka og Árvu. Fra venstre Marie Louise Somby, Karine Kimo Pedersen og Tommy Gamst Vitikka Ordhistorie. På engelsk finst det to ord for 'kvalross' - morse og walrus.Det første er av samisk opphav. Vi veit ikkje kva for eit samisk språk det er lånt frå, men på nordsamisk heiter det morša.Ordet er òg lånt inn i russisk, som morž морж, og i finsk, som morsu.. Tundra er det samiske ordet som er blitt mest internasjonalt. Det er lånt frå kildinsamisk og inn i.

Finsk og samisk opplæring administreres av Prestvannet skole. De tilsetter lærere og lager planer for innholdet. Skolene tildeles lærertimer ihht antall elever som skal ha finsk eller samisk 20110527: Nye fagkoder for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i norsk, samisk og finsk. Fra GrepWiki. Vi har opprettet til sammen 29 nye fagkoder for å skille ut norsk/samisk/finsk på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse med egne koder (ikke lenger samme fagkoder som Vg3 studieforberedende utdanningsprogram)

Kvensk og finsk og samiske språk - en språklig mosaikk i nor

Sjekk Samisk språk oversettelser til Finsk. Se gjennom eksempler på Samisk språk oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Selv om samer anses som ett folk, finner det forskjeller innen bosettingsmønstre, levesett og nasjonalitet. Samene bor i dag i Sapmi, eller Sameland, som omfatter områder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det bor rundt 9000 samer i Finland, i kommunene Utsjok, Enontekis, Enare og deler av Sodankylä. De har kulturelt selvstyre innen sitt bosettingsområde,Read Mor Samisk er beslektet med andre finsk-ugriske språk som blant annet finsk og estisk, noe som tyder på slektskap og kontakt med andre finsk-ugriske folkeslag. Den språklige utviklingen fra et finsk-ugrisk urspråk til moderne samisk vet vi imidlertid lite om - det samme gjelder kulturelt og religiøst slektskap til andre folkegrupper Samisk og finsk opplæring administreres av Prestvannet skole. Opplæring i ulike morsmål administreres av Borgtun skole Googles kostnadsfrie oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100 andre språk

iFinnmark - Kvensk og finsk og samiske språk - en språklig

Samisk språkhistorie - Wikipedi

Mattiboy's verden: Samisk Kultur

Fakta og Historie | ABORIGINERE & SAMERAvisa | Sommerkurs i norsk | Side 4Bildebok fra Gollegiella: Ravnenes kamp av Aino Hivand[flag]

Du studerer grammatikk, kultur og historie til språk som bulgarsk, serbisk, russisk, samisk og finsk. Varighet . Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år, mastergrad 5 år. Opptakskrav . Generell studiekompetanse. Gode språkkunnskaper kreves også på noen utdanninger Språk: Samisk norsk Les mer og last ned: Itunes Googleplay Jahki I denne almanakk-appen finner man bl.a. deler av samiske merkedager og -netter. Samiske, norske, finske og svenske flaggdager. Viktig og ønskelig at samisk tradisjonell kunnskap kommer mer til syne og i bruk i det daglige. Håper at appen er til hjelp i denne sammenheng Språkreise samisk og finsk 5.,6., og 7.trinn. Grunnskolene. Da er det igjen tid for å samle elevene som lærer samisk og finsk ved skolene i Nord Troms. Det skjer tir. 8.-tor.10.september i Sørstraumen i Kvænangen (næringshagen Verdde) Tema for samiskelevene: Tre stammers møte Samisk/finsk/kvensk opplæring Alle samiske elever i Tromsø kommune har rett til opplæring i samisk. Det samme gjelder elever med finsk/kvensk bakgrunn i Finnmark og Troms som har norsk som morsmål. De samiske elevene velger opplæring i samisk enten som førstespråk eller samisk som andrespråk

 • Mini shetlandsponni.
 • 18 års gave fra foreldre.
 • Unfall fto heute.
 • Famlende kryssord.
 • Nya audi q3 2018.
 • Kjøpe festetomt 2016.
 • Holmlia sportsklubb leie.
 • Ikea århus.
 • Kieler schloß programm.
 • Allergruppen.
 • Double edge scheermes.
 • Rollo sigurdsson.
 • Plutselig dårlig hørsel hos barn.
 • Når ble islam til.
 • Erik skjoldbjærg.
 • Stoner john williams.
 • Nasa weather radar europe.
 • Apeland røde kors.
 • Sosialkunnskap eksamen velferdsforskjeller.
 • Engelske russesanger.
 • Wiki inka.
 • Nice france weather.
 • 50€ schein alt.
 • Skårerhallen svømmehall.
 • Villmarkshuset.
 • Turrenn trøndelag 2018.
 • Us präsident mindestalter.
 • Walisisch lernen.
 • Sas format.
 • Impregnering telt test.
 • Pegasos world vs pegasos royal.
 • Nissan qashqai nismo rs.
 • Wanderalbatros größe.
 • Inside rock cafe bergen.
 • Formel 1 live ergebnisse.
 • Mittagstisch bad hersfeld.
 • Tim mälzer dessert im glas.
 • Juleservise firkløveren.
 • Reise med barn med annet etternavn.
 • Vineyard for sale france.
 • Blickpunkt ingolstadt fastenmeier.